;
środa, 15 czerwiec 2011 00:00

Tantra seksu

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Tantra i Tao Seksu umożliwiają osiąganie nowych jakości kontaktów i satysfakcji seksualnej, dzięki postawie świadomego podejścia do seksualności. Metody te dopełniają się gdyż Tao Seksu kładzie większy nacisk na wzmacnianie zdrowia i doskonalenie reakcji seksualnych, podczas gdy Tantra bardziej skupia się na pogłębianiu jakości naszych doznań poprzez zrozumienie mechanizmów naszej percepcji. Tantra skupia się na głębi, błogości i boskości kontaktu między partnerami.

Spróbujmy w tym momencie przyjrzeć się z lotu ptaka poszczególnym metodom, jakimi posługują się te dwie ścieżki.

Tao seksu

Taoistyczna joga dzieli potencjał człowieka na trzy poziomy - odpowiadający schematowi ziemia-człowiek-niebo.

Poziomy te to:
jing-chi (energia witalno-seksualna),
chi (energia psychiczna) oraz
shen (energia duchowa).

Tao Seksu w celu wzmocnienia witalności i zwiększenia sprawności seksualnej szczególnie skupia się na pracy z energią witalno-seksualną jing-chi.

Chodzi tutaj o dwie podstawowe zasady:
1) wzmocnienie energii witalnej jing-chi poprzez usunięcie bloków w jej obszarze i odpowiednie ćwiczenia kultywujące tę energię;
2) nauczenie się dodatkowo świadomego wykorzystywania własnej energii seksualnej, by służyła ona zarówno przyjemności, jak i wzmacnianiu zdrowia partnerów i budowaniu więzi pomiędzy nimi.
Wzmacnianie energii wilatno-seksualnej

Jedną z metod wzmacnianie energii jing-chi jest wzmocnienie mięśni okolicy krocza. Bardzo często posiadamy w tym obszarze szereg napięć i zablokowań (zarówno fizycznych, jak i psychicznych) oraz zazwyczaj rejon ten jest nadmiernie osłabiony, gdyż są to mięśnie, którymi zazwyczaj prawie wcale nie interesujemy się.
Mięśnie rejonu krocza (nazywane zazwyczaj PC) wpływają m.in. na skurcze i elastyczność pochwy u kobiet oraz na elastyczność i skurcze prostaty u mężczyzn.
Prostata jest gruczołem mającym u mężczyzny wpływ na erekcję, na przeżywanie orgazmu, a jej lepszy stan i kondycja pozwalają na świadome kontrolowanie własnej ejakulacji.


Jeśli wykonujemy ćwiczenia wzmacniające ten rejon, to po pewnym czasie zaczynamy rozumieć ich głęboki sens, ponieważ bardzo wyraźnie dostrzegamy różnicę w naszym samopoczuciu. Dzięki tym ćwiczeniom czujemy się znacznie bardziej witalni, jak również zauważamy ich wpływ na nasze reakcje seksualne.
Ponadto stan udrożnienia przepływu energii życiowej wpływa istotnie na psychikę, chroniąc nas przed depresja i postawami niechęci wobec świata.

Można powiedzieć że słabość fizyczna tego rejonu ma bardzo ścisły związek z negatywnymi koncepcjami na temat naszej seksualności i fizyczności. Istotne jest zrozumienie, że atrakcyjność fizyczna jest czymś bardzo relatywnym, a jednym z najistotniejszych czynników jest osobiste pełne zaakceptowanie swojej fizyczności - niezależnie od tego jaka ona jest i jakie wzorce panują w czasie, gdy żyjemy.

stnieje szereg ćwiczeń wzmacniających siłę i elastyczność mięśni rejonu krocza. Najprostszym przykładem może być zwykłe zaciskanie i rozluźnianie mięśni w tym rejonie - wykonujemy kilkadziesiąt zaciśnięć, w międzyczasie wczuwając się w doznanie napiętych a następnie rozluźnionych mięśni.
Staramy się wtedy poczuć zarówno mięśnie zwieracza odbytu, mięśnie krocza oraz mięśnie okalające narządy płciowe (wejście do pochwy u kobiety i podstawę penisa u mężczyzny).Innym przykładem ważnych ćwiczeń z tej grupy jest specjalne ćwiczenie oddechowe z podciąganiem mięśni przepony płciowej i miednicznej.

Robimy wdech i na zatrzymanym (na kilka sekund) oddechu podciągamy mięśnie okolicy dołu brzucha. Szczególnie pomocne jest, jeśli po jakimś czasie nauczymy się odczuwać stan napięcia i sprężystość przepony płciowej (znajdującej się w rejonie narządów płciowych) oraz przepony miednicznej (znajdującej się na wysokości kości łonowej).

Powtórzenie kilkanaście razy takiego oddechu (na każdym wdechu podciągamy przepony: płciową i miedniczą, następnie całkowicie rozluźniamy się podczas wydechu) powoduje usunięcie blokad energetycznych w tym rejonie oraz wyzwala stan odczuwania dużej żywotności organizmu.

Automatycznie - ćwiczenie to doskonali nasze reakcje seksualne oraz jest antidotum na wiele różnego rodzaju dolegliwości seksualnych.

Świadome wykorzystywanie własnej energii seksualnej

Do tej grupy szczególnie zaliczyć można dwa ćwiczenia: "jeleń" oraz praktykę "orbity mikrokosmosu". Ogólnie chodzi tu o zasadę, by podczas stosunku intymnego przechwytywać wytwarzającą się i aktywizującą energię płciową, tak by pracowała ona na naszą korzyść.

Zazwyczaj - podczas "standardowego" stosunku - następuje pewne pobudzenie energii seksualnej, a następnie całkowita lub częściowa jej utrata. Odczuwamy przyjemność, gdyż przez chwilę konfrontujemy się z tą energią seksualną - z naszą witalno-płciową energią jing-chi. Niestety potem czujemy się wyczerpani.

W metodach Tao Seksu pobudzamy energię płciową, a następnie pozostawiamy ją w naszym organizmie - zasadniczo następuje to poprzez skupienie się na efekcie płynięcia przyjemnego strumienia energii wzdłuż kręgosłupa do góry.

Zasadę tę przybliżają nam pewne ćwiczenie, które uświadamiają nam, że doznanie przechwytywania energii seksualnej jest czymś bardzo konkretnym, a nie jakąś abstrakcyjną teorią.
Po prostu zupełnie inaczej czujemy się, kiedy przechwytujemy energię seksualną, niż po zwykłym, tradycyjnym stosunku, kiedy tylko niewielka jej część pozostaje w naszym organizmie.

Mężczyzna, który przejął swoją energię seksualną, może dzięki temu kontynuować zbliżenie z partnerką, podczas gdy po tradycyjnym stosunku zasadniczo występuje pewien okres niesprawności seksualnej.
Także po tradycyjnym stosunku zazwyczaj występuje pewna senność i odczucie zmęczenia fizycznego (bądź odczucie obniżenia sprawności intelektualnej), które to zjawiska nie występują, jeżeli przechwytujemy własną energię jing-chi (seksualną).

Uważa się, że takie podejście wydłuża życie i wzmacnia zdrowie osób praktykujących je, jak również sprzyja budowaniu pozytywnej więzi pomiędzy partnerami.
Dzieje się tak, gdyż wspólna bliskość kojarzy się podświadomie partnerom ze stanem pomagania sobie, wzmacniania się i postawą dawania, a nie z wyczerpaniem, jak przy tradycyjnym seksie.


Aby to lepiej zrozumieć i moc wcielić w życie, praktykuje się m.in. ćwiczenie jeleń. W przypadku kobiet polega ono na masażu piersi a następnie masażu punktów pobudzających działanie jajników.
Kiedy już zaktywizowana jest energia płciowa (jing-chi), należy uciskać przez pewien czas punkt z tyłu głowy (korespondujący z tzw. pompą potyliczną), następnie wykonać jeden oddech z podciągnięciem przepony płciowej i miedniczej.
W tym czasie (na zatrzymanym wdechu) dodatkowo zaciskamy rejon krocza i pieści), a następnie - robiąc wydech - skupiamy się, iż cała rozbudzona energia płynie do punktu z tyłu głowy.

Dzięki temu aktywizujemy energię płciową, a następnie wysyłamy ją po plecach do góry, tak by żywiła ona całe nasze ciało.

U mężczyzn ćwiczenie to wygląda analogicznie, z tym że aktywizacji energii płciowej jing-chi dokonuje się poprzez masowanie męskich narządów rozrodczych - stosuje się m.in. technikę ugniatania, dojenia i rozcierania penisa.
Nie dopuszcza się jednak do wytrysku nasienia, ponieważ ideą jest tutaj by zaktywizowaną energię płciową s kierować wzdłuż kręgosłupa.

A zatem - analogicznie jak u kobiet - wykonuje się uciskanie punktu w potylicy (wgłębienie w tylnej części czaszki - połączenie czaszki i rdzenia przedłużonego), oraz wykonuje się oddech z zaciśnięciem przepon na zatrzymanym wdechu, po czym - na wydechu - należy rozluźnić wszystkie mięśnie i odczuć przepłyniecie energii do punktu z tyłu głowy.


Bardzo dobrym uzupełnieniem tego ćwiczenia jest praktykowanie oddechu o nazwie orbita mikrokosmosu, w którym skupiamy się na płynięciu energii z tyłu pleców do góry i z przodu ciało - w dół.
Energia ta tworzy zamknięty obieg (orbitę). Sprzyja temu dodatkowo zetkniecie końca języka z nasadą zębów.

Ćwiczenie orbity jest także wykorzystywane podczas zbliżenia intymnego, kiedy to partnerzy za jego pomocą wymieniają się własna energią jing-chi.Rodzi się tu następujące (często padające) pytanie: "Czy jest możliwe, że ktoś posiadający stałego partnera, który nie jest zainteresowany tą tematyką - może praktykować metody Tao Seksu?"

Innymi słowy: jeśli ja interesuję się tym, a mój partner/partnerka - nie, to czy mogę się jakoś rozwijać w tej materii?

Oczywiście - tak.
Można wykonywać zarówno własne ćwiczenia wzmacniania i transformacji energii seksualnej, jak i można wprowadzić to podejście do intymnego zbliżenia, nawet wtedy, gdy nasz partner tego nie praktykuje.

Ponadto także osoba samotna - nie mająca w danym momencie partnera - może wzmacniać i transformować własną energię seksualną.

Dobrą okolicznością do praktycznego poznania tych metod mogą być prowadzone przez nas warsztaty, a doświadczenia ich uczestników pokazują, że metody te bardzo pozytywnie podnoszą jakość naszego życia - zmieniają postrzeganie seksualności, wzmacniają psychikę, jak i zmieniają jakość kontaktów intymnych.

Tantra Miłości - metody rozwoju

O ile metody Tao Seksu na pierwszym miejscu skipiały się na naszej energii seksualno-witalnej, to metody tantry skupiają się na zjednoczeniu działania energii życiowej z funkcjonowaniem naszego umysłu.
Innymi słowy Tantra więcej pracuje z naszą świadomością.

Chodzi o to , by kontakt intymny był nie tylko spotkaniem zewnętrznym, ale także spotkaniem wnętrza partnerów.

Tantrę samą w sobie można scharakteryzować jako odkrycie wewnętrznego wymiaru jednostki. Od innych ścieżek wewnętrznych wyróżnia się jednak tym, że nie odrzuca fizyczności, ale traktuje ją jako jeden z naszych przejawów.
Dlatego właśnie Tantra integruje doznanie siły życiowej z poziomem pogłębionej wewnętrznej psychiki.

W praktyce można powiedzieć, że metody Tantry najczęściej posługują się oddechem jako wyrazem i manifestacją naszej siły życiowej oraz wizualizacja jako wyrazem naszego wewnętrznego wymiaru umysłu.


Tak więc w zjednoczeniu tantrycznym spotykają się ze sobą błogość (wraz zrelaksowanego doznawania naszej fizyczności) i przejrzystość (jasny wewnętrzny obraz, będący wyrazem naszej wewnętrznej świadomości).

W praktyce podejście tantryczne oznacza stanie się bardziej świadomym wszystkich poziomów naszej świadomości i włączeniu tych poziomów do naszego doświadczania podczas zbliżenia intymnego.

Czym zatem rożni się tantryczny kontakt intymny od zwykłego konwencjonalnego seksu?

Kontakt taki jest znacznie głębszy, ponieważ partnerzy doświadczają zarówno spotkania na poziomie własnych energii życiowych (na którym to poziomie manifestuje się seksualność, płciowość, magnetyzm i przyciąganie seksualne), jak i spotkania na poziomie swoich świadomości, dzięki czemu poczucie wzajemnego zjednoczenia i przekroczenia oddzielenia faktycznie ma miejsce.

Ponieważ faktycznym źródłem naszej percepcji jest nasza świadomość, dlatego otwarcie się na taki pogłębiony kontakt, w którym doświadczamy zarówno przyjemności, jak i mocy naszej świadomości - owocuje nie tylko przekroczeniem stanu samotności i oddzielenia, ale także zwiększa wyrazistość naszych doznań zmysłowych.

Przypomina to np. las, na który właśnie spadł deszcz. Wtedy każde drzewo otrzymuje ożywczą wodę na każdym poziomie - wodę otrzymują zarówno liście drzew, jak i pień, jak i korzenie.
Podobnie zlanie i zestrojenie głębokiego wymiaru wzajemnego kontaktu z naszą fizyczności i płciowością, powoduje że wszystkie poziomy naszej świadomości wyostrzają się i wypełniają błogością. Wtedy więcej energii czujemy zarówno w obszarze wewnętrznego odczuwania kontaktu, jak i w obszarze wszystkich doznań zmysłowych i skojarzeń mentalnych.

Czytany 7903 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 02 lipiec 2018 21:20

Artykuły powiązane

Więcej w tej kategorii: « Związanie Zaklęcia przy księżycu »

1 komentarz

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.