Wydrukuj tę stronę
sobota, 19 wrzesień 2015 16:26

Phil Hansford - "Podstawy magii"

Napisane przez Phil Hansford
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Wydaje się, że tym, co nas odróżnia od innych istot, jest zdolność do myślenia. I choć żyjemy w świecie fizycznym, jesteśmy istotami mentalnymi. Faktem jest, że myślimy przez cały czas. Planujemy, rozważamy, popadamy w przygnębienie lub ekscytację - wszystko to jest myślą. Lecz Wszechświat jest także mentalny i gdybyśmy umieli kontrolować nasze myśli, zobaczylibyśmy wspaniałe skutki tego w otaczającym nas świecie.


Przez wieki rozwinięto wiele systemów, które miały nam pomóc kontrolować nasze myśli. Upchnięto w nie również sporo dogmatów, z zamiarem uczynienia nas lepszymi ludźmi. Magia (ta pisana w języku angielskim przez "ck", "magick", czyli w znaczeniu okultystycznym) jest jednym z najstarszych i najobszerniejszych takich systemów. Magia to nauka i zastosowanie sił tkwiących w psychice. Korzysta z treningu umysłowego, koncentracji i systemu symboli, aby zaprogramować umysł. Celem magii jest zmiana siebie i otoczenia zgodnie ze swoją Wolą.


Większość magii, jaką dziś widzimy, pochodzi ze starożytnego Egiptu i Chaldei. Chińczycy, Hindusi i Tybetańczycy rozwinęli swoje własne, oryginalne systemy magii. Magia zachodnia była przez tysiące lat strzeżona przez egipskich kapłanów, a potem uciskana przez chrześcijaństwo. Dopiero w średniowieczu wiedza magiczna została ponownie odkryta przez alchemików i kabalistów. Dopiero zaś w ciągu ostatnich stu lat kultura zachodnia stała się na tyle otwarta na nią, że możliwe stały się dogłębne badania tego tematu.


Parapsychologia i moce psychiczne

Poprzez parapsychologię uzyskujemy wgląd w ukrytą naturę człowieka. Parapsychologia jest gałęzią psychologii, która bada moce psychiczne. Nawet dziś istnieją pewnego rodzaju wątpliwości, jeśli chodzi o tę naukę - może powodem tego jest to, że zdolności parapsychiczne są niezgodne z "poważną" wiedzą. Bez względu na to, istnieje wiele dowodów na ich prawdziwość. W jakiś sposób ludzki umysł, gdy zapewni mu się odpowiednie warunki, może bezpośrednio oddziaływać na otoczenie.


Możemy teoretyzować, że ludzki umysł i ciało wysyłają pewien rodzaj energii psychicznej, jak nadajnik radiowy. Na rzecz tej teorii mogłyby świadczyć fotografie Kirlianowskie i inne podobne doświadczenia. Choć natura tej subtelnej siły nie jest dokładnie znana, jest ona niewątpliwie ową energią, która kryje się za wszystkimi zjawiskami paranormalnymi i magicznymi. Nie jest ona jednak falą radiową, ponieważ zachowuje się nieco inaczej. Jest ona zbyt słaba, aby zostać bezpośrednio zmierzona (przynajmniej przy użyciu dzisiejszej technologii). Każdy posiada jakieś moce psychiczne. Jest ich wiele rodzajów. Parapsychologia dzieli je na dwie grupy: ESP i PK.

Przykłady ESP

ESP, skrót od postrzegania pozazmysłowego (Extra-sensory-perception) oznacza odbieranie informacji w sposób paranormalny (tzn. inaczej niż dzięki fizycznym zmysłom słuchu, wzroku, dotyku, węchu lub smaku).
Od strony teroretycznej patrząc, jest to osiągane poprzez pobieranie energii psychicznej z zewnątrz. Oto przykłady ESP:
1) Jasnowidzenie - umiejętność "widzenia" (nie fizycznego) odległych miejsc, ludzi i wydarzeń. Ludzie widzący duchy są prawdopodobnie jasnowidzami.
2) jasnosłyszenie - "słyszenie" paranormalnych informacji.
3) Projekcja astralna (OOBE) - pełne doświadczenie przebywania w odległym miejscu, gdy ciało śpi.
4) Psychometria - czytanie informacji poprzez dotykanie materialnych obiektów.
5) Telepatia - możliwość bezpośredniego otrzymywania myśli (komunikowania się) na odległość, bez fizycznego "połączenia" z nadawcą.
6) Channelling - czyli bycie medium podczas seansu, bycie w bezpośrednim kontakcie z "duchem"
7)Doświadczenia z deseczką Ouija, wahadełkiem lub automatycznym pisaniem
Prekognicja - przewidywanie przyszłości.
9) Retrokognicja - wiedza na temat przeszłości, dzięki zdolnościom parapsychicznym.

Przykłady PK

PK, skrót od psychokinezy, to aktywna lub wysyłająca strona mocy psychicznych. W tym wypadku energia jest wysyłana przez jednostkę. Przykłady PK:
1) Wysyłanie telepatyczne
2) Psychokineza (lub telekineza) - umiejętność poruszania materialnymi przedmiotami za pomocą siły psychicznej
3) Uzdrawianie psychiczne - umiejętność leczenia różnych chorób i dolegliwości. Zazwyczaj bierze w tym udział uzdrowiciel i uzdrawiany, lecz są przypadki pacjentów, któzy nauczyli się leczyć sami siebie.
4) Teleportacja, aportacja i lewitacja.
Niektórzy okultyści twierdzą, że mag przejawiający PK jest po prostu kanałem dla uniwersalnej energii. Inni twierdzą, że moc wypływa z samego maga.

Podświadomość

Opisana przez Freuda i innych idea podświadomości jest ważna. Jest to, mówiąc najprościej, idea, że część umysłu działa poniżej lub poza zwyczajną świadomością. Przykładami tego są sny i hipnoza. Podświadomych jest również wiele automatycznych działań organizmu, jak oddychanie czy trawienie.

Dlaczego stosować magię?

Magia obejmuje wiele dziedzin - naukę i sztukę, filozofię i metafizykę, psychologię i religię. Magia jest przygodą na granicy nieznanego. Magia jest ciekawa i zabawna. Użyj jej, aby rozszerzyć swoją świadomość bez stosowania narkotyków. Zdobądź nowe doświadczenia. Dzięki magii marzenia mogą stać się rzeczywistością. Moce psychiczne mogą podlegać kontroli i być bardzo pomocne w życiu.
Magia przynosi korzyść. Może pomóc ci w zdobyciu i utrzymaniu doskonałego zdrowia i przynieść powodzenie. Życie z magią płynie łatwiej; życie jest dobre.
Magii można użyć również do udoskonalenia siebie, do kontroli złych nawyków i do rozwinięcia nowych motywacji.
Magia jest potężna. Nigdy nie lekceważ mocy magii. Używaj jej po to, aby zmieniać ludzi i wydarzenia dla osiągnięcia swoich celów. Lecz moc dla siebie samej jest autodestrukcyjna. Potęga, jaką może ci dać magia, nie powinna być najważniejszym powodem jej studiowania.

Magia i wiedźmiarstwo.

Poza magią jest dziś rozpowszechnionych kilka innych dziedzin okultyzmu. Wiele sekt i kultów wyznaje swoje własne teorie, lecz różnice między nimi są naprawdę niewielkie. Jedną ze znanych dziedzin okultyzmu jest wiedźmiarstwo (wicca). Nie ma ono nic wspólnego z kultem diabła. Prawdziwe wiedźmiarstwo jest religią natury (neopogańską). Ma wiele wspólnego z magią.

Alchemia ma również wiele wspólnego z magią. Jej dziedzictwo pochodzi z wieków średnich. Alchemia była matką chemii i nauk przyrodniczych. Lecz znany cel alchemii, zamiana ołowiu w złoto, była zbyt ograniczająca, by zostać nazwana magią. Czasem cel alchemii jest interpretowany inaczej, jako przemiana człowieka w istotę duchową.

Wreszcie istnieje współcześnie wiele "widzących", którzy operują w ramach swoich własnych, nierzadko oryginalnych systemów. Choć wielu z nich jest oszustami, są wśród nich naprawdę potężni okultyści.

Oczywiście wszystko, co tu napisałem, jest uogólnieniem. Magia, wiedźmiarstwo, alchemnia czy jakikolwiek dział okultyzmu są bardzo złożone. Wystarczy rzec, że magia obejmuje je wszystkie. Albowiem magia jest niewątpliwie - jak napisał Aleister Crowley - metodą nauki - celem religii.

II. Subiektywność doświadczenia

"Wszechświat jest projekcją nas samych; obrazem tak nierzeczywistym, jak nasza twarz widziana w lustrze... Nie możemy potwierdzić, że jakakolwiek cecha przedmiotu jest niezależna od naszego postrzegania, lub że jest tym, czym nam się być wydaje."

(Aleister Crowley, MiTP)

Twoja świadomość świata fizycznego i twojego miejsca w nim jest oparta głównie na fizycznych zmysłach (wzrok, słuch, smak, dotyk, węch). Te pięć zmysłów wysyła nieprzerwanie informacje do mózgu, a jego zadaniem jest ich selekcja i interpretacja. Gdyby nie to, twoje wrażenia zmysłowe zalałyby cię i stałyby się bez znaczenia. Selekcja i interpretacja bodźców zmysłowych jest automatyczną i w głównej mierze podświadomą funkcją umysłu. Program, według którego umysł to czyni, nazywa się "wzorcem". "Wzorzec" to podświadoma, mentalna fotografia tego, jak wedle twoich wierzeń wygląda świat (światopogląd, system wierzeń itp.) Był tworzony od najmłodszych lat przez środowisko kulturowe i religijne, w jakim wzrastałeś i poprzez relacje z innymi ludźmi. Zawiera twoje doświadczenia, nastawienie i nawyki. I bez względu na to, czy sobie to uświadamiasz, czy nie, większość twoich myśli, zachowań, uczuć i nawyków jest zbudowanych wedle tego wzorca i uwarunkowanych przez niego; nawet osobowość. Zmiana w zachowaniu wymaga - ogólnie rzecz biorąc - zmiany wzorca. Te ograniczenia wbudowane w twój sposób myślenia sprawiają, że nasze odbieranie świata jest subiektywne. To dlatego filozofia hinduistyczna widzi świat jako iluzję (maya). Świat sam w sobie (jako obiekt) nie jest iluzją, choć z naszego punktu widzenia - przez postrzeganie - nią jest. Tak oto wszyscy jesteśmy uwarunkowani doświadczeniem, zaś nasze postrzeganie, a stąd i nasze doświadczenia, są wpierw uwarunkowane naszym wzorcem. Nasze postrzeganie i nasze doświadczenia mają tentencję do potwierdzania tego, co oczekujemy. Mamy tendencje do niewłaściwej interpretacji lub ignorowania tego, co nie odpowiada naszym wcześniejszym założeniom na dany temat. Jest to proces automatyczny.

Prawdziwa wola

Zobaczmy zatem, jak to możliwe, że istnieje tyle wersji "prawdy". Każdy uważa swój pogląd za słuszny; jednakże różne systemy religijne magiczne nie są tak sprzeczne wobec siebie, jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Opisują one rzeczywistość z różnych punktów widzenia, to wszystko. W świecie materialnym nie ma ostatecznej prawdy. Możemy opierać nasze czyny tylko na umowach i przypuszczeniach. Każde doświadczenie jest subiektywne. Lubię myśleć o wszechświecie jako o czymś nieopisywalnym - może 4-wymiarowej "rzeczy". Gdy będziemy chcieli wtłoczyć ją w nasze trójwymiarowe pojmowanie, coś się zmieni i będziemy mogli widzieć tylko jeden aspekt dużego obrazu. Podobnie jak fotografia może nam pokazać jedynie płaskie odwzorowanie prawdziwego przedmiotu, tak nie da się opisać duchowej rzeczywistości przy użyciu terminów ze świata materialnego.

Istnieje jednak w każdym z nas osobna rzeczywistość, często niezauważona do chwili, gdy zaczniemy jej świadomie szukać. Ta wewnętrzna jaźń jest w magii zwana prawdziwą wolą. Prawdziwa wola jest centrum świadomości i tożsamości - to "prawdziwe ja". Wszystko inne jest fasadą lub "linkiem" do świata zewnętrznego (iluzorycznego). Lecz owa fasada jest zbudowana na wzorcu, a więc jest uwarunkowana i może czasem przekazywać fałszywe informacje. "czyń, cokolwiek zechcesz" (Crowley) - oto aksjomat magii; albowiem prawdziwa wola wyraża nasze sprecyzowane pragnienia. A to, czego naprawdę chcemy ("w głębi"), dostajemy automatycznie. Nie zawsze jest to to, co dla nas najlepsze, ponieważ nasza prawdziwa wola może być uwarunkowana (oszukana) przez iluzje; wtedy możemy pożądać i otrzymać nie to, co jest dla nas dobre (karma powraca!) Zadaniem maga jest więc obudzić swoją świadomość prawdziwej woli i przez to przekroczyć uwarunkowanie ("Moja nieuwarunkowana wola jest magiczna" - Spare).

Szczęście to bycie szczęśliwym

Nie ma żadnej tajemnicy, jeśli chodzi o metody zmiany zachowania czy nawyków. Jest to w dużej mierze kwestia determinacji. Zmiana wymaga od ciebie zignorowania wewnętrznego oporu, gdy walczysz o jej dokonanie wewnątrz ciebie. Twój "wzorzec" jest, bądź co bądź, zestawem "nawyków", których musisz się oduczyć, aby mogła zajść prawdziwa zmiana. Są dwa sposoby uczynienia tego: wprost - poprzez siłę woli i samoświadomość - i nie wprost, poprzez warunkowanie przy pomocy afirmacji (o czym będzie mowa później), autohipnozy i magii. Medytacja, jako obniżająca napięcie i łagodząca konflikty, może być również pomocna.

Emocje podążają za ich fizycznym wyrażeniem: uśmiechaj się i zachowuj się tak, jakbyś był szczęśliwy, a będziesz miał tendencje do czucia się takim. Jest to prawdą również w odniesieniu do innych emocji. Można również świadomie użyć emocji do zastąpienia innych emocji. Stosujący tę technikę mag jest niczym aktor, uczący się włączać i wyłączać określoną emocję na życzenie. Zauważ, że nie jest to udawanie; mag ma prawdopodobnie silniejszy kontakt z własnymi uczuciami niż większość ludzi. Dlatego mówimy, że szczęście to bycie szczęśliwym.

Systemy magii

Magia zawsze zawiera w sobie autohipnozę. Jest jednak czymś więcej od niej, niektórzy wierzą, że w całość są zaangażowane obiektywne siły (lub przynajmniej tak to wygląda). Bóstwa, duchy i kosmiczne moce mogą samodzielnie istnieć. A powtarzający się, fizyczny ruch, będący czasem częścią rytuału, może wygenerować energię psychokinetyczną. Z drugiej strony, można twierdzić, że wszystkie odczucia maga są subiektywne i że bóstwa i duchy są jedynie archetypami, wzorami, które mag energetyzuje swoją własną siłą życiową, nadając im moc. Być może wewnętrzne efekty magii mogłyby zostać uzyskane przy pomocy samej tylko hipnozy - lecz efekty te są prawdziwe i namacalne.

Złożoność nie jest w magii konieczna. Choć w założeniu magia jest (we współczesnym znaczeniu) średniowiecznym systemem symboli, każdy kosmologiczny system będzie działał poprawnie, od Kabały po Wojny Gwiezdne. Zazwyczaj używamy w magii średniowiecznego, ponieważ jest wygodny i tradycyjny, i ponieważ zdaje się dobrze karmić nasze procesy myślowe. Tradycyjne symbole mają większy wpływ na emocje maga od symboli współczesnych, ponieważ te ostatnie są mu zbyt znajome.

III. Cztery światy

Starożytni opisywali człowieka jako umysł, ciało i duszę.

Dwudziestowieczni psychologowie dodali do tego podświadomość. Tak dochodzimy do podziału czterostopniowego. Na cztery odpowiednie części ("światy") jest podzielony także wszechświat, tak, jak to opisano poniżej:ŚWIAT CIAŁO WŁAŚCIWOŚĆ
duchowy duchowe (dusza, kia) intuicja
mentalny mentalne (świadomy umysł) racjonalne myślenie
astralny astralne (podświadomość) emocje
fizyczny fizyczne zmysły


Ciało astralne (podświadomość) jest pośrednikiem dla intuicji i fenomenów psychicznych - jest "psychicznym mostem" do świata materialnego. J.H. Brennan twierdzi, że astral jest światem wyobraźni wizualnej. Wygląda na to, że jest to zarówno "miejsce", jak i "stan umysłu". Większość niezwykłych mocy magicznych i psychicznych ma swoje korzenie w tej niewidzialnej, nie dającej się dotknąć, niematerialnej rzeczywistości.

Wszystkie cztery światy wpływają na siebie nawzajem. Energia płynie od ducha do umysłu, do podświadomości i do świata materialnego. Świat fizyczny jest projekcją (manifestacją, odbiciem lub cieniem) wyższych światów. Ośrodek naszej świadomości znajduje się ogólnie rzecz biorąc w tych wyższych światach. Jesteśmy, cytując zespół muzyczny The Police, "duchami w materialnym świecie".

Różne grupy okultystyczne używają podobnej terminologii. Na przykład "światło astralne" to inna nazwa świata astralnego, choć może odnosić się również do całej niematerialnej rzeczywistości, jak "plany wewnętrzne" lub "niewidzialny świat". Plany to to samo co światy. Niektóre grupy wymieniają jeszcze ciało eteryczne pomiędzy fizyczny a astralnym; jest ono w większości fizyczne z małym dodatkiem "niższego" astralu. Czasem astral i plan mentalny są dzielone na dwie części (wyższą i niższą). "Ciało przyczynowe" to "wyższe ciało mentalne".

Mikrokosmos i Makrokosmos

Opisujemy tu "tradycyjną" filozofię okultyzmu, a na pewno ważną częścią tradycji jest idea (i pojęcia) mikrokosmosu i makrokosmosu. Większy wszechświat, makrokosmos, zawiera w sobie wszystko, co istnieje. Jest z nim związany mikrokosmos, mały wszechświat, na przykład człowiek, który jest uważany za replikę makrokosmosu (całego wszechświata). Ten podstawowy magiczny związek został opisany w Biblii, gdzie Bóg jest makrokosmosem, i w pismach Trismegistusa ("jako w niebie, tak i na ziemi"). Skoro człowiek jest obrazem Boga, Bóg jest również obrazem człowieka (innymi słowy, człowiek i Bóg/wszechświat pasują do siebie nawzajem). Mag, jako mikrokosmos, jest powiązany z makrokosmosem. Istnieje osobisty związek energetyczny między tobą a wszystkim innym. Wszechświat odbija się w nas, a my projektujemy siebie we wszechświat. Ta teoria jest bardzo ważna w magii, jak i w astrologii.

Magia biała i czarna

"Magia osobista" to magia stosowana po to, aby wpłynąć na siebie samego; korzysta często z afirmacji, autosugestii i autohipnozy. "Magia aktywna" to magia skierowana na zewnątrz (jak PK), stosowana po to, żeby wpłynąć na przedmiot lub osobę. "Magia pasywna" to odczuwanie na sobie (jak w ESP) czegoś zewnętrznego, niematerialnego. Każdy posiada pewien potencjał psychiczny (i magiczny). Niektórzy są szczególnie utalentowani. Zazwyczaj ludzie są bardziej uzdolnieni w jednym rodzaju magii ( aktywnej lub pasywnej) niż w drugim; rzadko spotyka się jednostki, które osiągają doskonałość w obu. Oczywiście trening i praktyka mogą znacząco zwiększyć te umiejętności.

Mimo, że siły magiczne są neutralne, pewne systemy starają się określić dobro i zło. Istnieje tak zwana biała magia lub dobra magia, czarna magia lub zła magia, i szara magia pomiędzy nimi. Kiedy ludzie mówią o białej magii, mają na myśli magię stosowaną w nieegoistycznych celach, a także uzdrawianie i wpływ na innych za ich zgodą. Mówiąc o czarnej magii myślą o magii używanej w egoistycznych celach i uzdrawianie bez pozwolenia. Używanie magii po to, aby kontrolować czyjąś wolę, jest również w jakimś sensie czarną magią. Istnieją okultyści mieniący się "satanistami", czcicielami Diabła lub czarnymi magami. Są to w większości hochsztaplerzy lub osoby niedoinformowane. Mogą być przyciągnięte przez "sztukę" czarnej magii, przez emocję towarzyszącą czynieniu czegoś wbrew "zasadom". Lecz prawdziwy czarny mag jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ oddał się złu. Zazwyczaj myślimy o białej magii jako o tej czynionej z motywów altruistycznych, a o czarnej (w skrajnym przypadku) jako o kulcie Szatana, ofiarach z ludzi lub zwierząt, niebezpiecznych niekonwencjonalnych praktykach magicznych i innych dziwacznych rzeczach składających się na koszmary. To kwestia poziomu. Większość łagodnej magii egoistycznej (najbardziej popularnej) może zostać nazwana "szarą". Lepszymi określeniami mogą być "magia konstruktywna" jako przynosząca dobro i "magia awersywna", jako magia w założeniu sprzeciwiająca się naturalnemu porządkowi rzeczy i będąca nastawiona na zniszczenie. Istnieje też _wysoka magia_ duchowej alchemii (czy wzrostu duchowego), anana jako "Wielkie Dzieło"; i - odwrotnie - "niska magia", zajmująca się sprawami materialnymi.

Każda magia może mieć skutki uboczne bez względu na to, czy osiągniemy pożądany rezultat, czy nie. W przypadku magii konstruktywnej nie są one problemem, albowiem są dobroczynne podobnie jak intencja. Jednak magia awersywna może spowodować skutki uboczne mogące nawet skrzywdzić maga - ten rodzaj magii jest niebezpieczny!

Magia jest procesem ciągłym

To, co nazywamy "magią", jest w rzeczywistości czymś, co się dzieje bez przerwy. jako że twoja podświadomość nigdy nie odpoczywa, twoje otoczenie jest wciąż skłaniane do bycia w zgodzie z twoim wzorcem. Jest to prawdą bez względu na to, czy praktykujesz magię, czy nie. W przypadku większości ludzi są to bardzo subtelne efekty i nie są ich zazwyczaj świadomi. Jednakże, gdy zaczniesz pracę z technikami okultystycznymi, zwiększy się zarówno przepływ twojej psychicznej energii, jak i twoja świadomość tego przepływu i jego skutków. Wyraźniej się ujawni twoja prawdziwa wola. Może to wpłynąć na twoje szczęście (zarówno pozytywnie, jak i negatywnie). Pamiętaj, życie człowieka będzie podążać w kierunku tego, czego on w głębi pragnie. To dlatego pozytywne nastawienie jest dla nas tak korzystne.

Dziennik magiczny

Czasem dobrze jest prowadzić dziennik eksperymentów i badań magicznych. Powinien zawierać datę, może nawet jakieś dane astrologiczne (lub cokolwiek, co, jak sądzisz, ma jakiś związek z tym, co robisz). Czas także zacząć zapisywać sny - przynajmniej te ważne - w dzienniku snów. Twoje sny mogą ci wiele o tobie powiedzieć. Sny są czymś osobistym, twój dziennik jest dla ciebie - nie pisz go z nastawieniem na publikację.

Afirmacje

Umysł, a szczególnie podświadomość, jest zawsze otwarty na sugestie. Przez większość czasu cenzurujemy sugestie tak, aby były zgodne z naszym obrazem świata; jedynym sposobem na przełamanie tej cenzury jest powtarzanie. Tym właśnie jest afirmacja. Mówiąc o sugestii, mamy na myśli jakiekolwiek stwierdzenie, jakie może wpłynąć na twój obraz świata.. Sugestia jest zazwyczaj podawana w formie twierdzącej (jak hipnotyzerskie "ogarnia cię senność"). Afirmacja jest tym samym - pozytywną sugestią, którą sobie powtarzasz na głos lub w umyśle (na przykład "Pamiętam moje sny"). Jeżeli jest coś, co chciałbyś w sobie zmienić, afirmacja jest doskonałym środkiem do tego. Powtarzaj ją wiele razy dziennie o różnych porach, szczególnie przed snem. Afirmacje działają w sposób subtelny i praca z nimi może wymagać miesięcy. Używaj ich do uzyskania zmian, nie cudów.

Prosta technika odpędzająca

Wizualizacja to druga ważna metoda wpływania na podświadomość. Dobrym przykładem tego jest podana poniżej prosta technika odpędzenia - "oczyszczenia powietrza" z negatywnych "wibracji".

Zwizualizuj silne białe światło płynące z czubka twojej głowy, spływające po tobie i pokrywające cię. W tym samym czasie wyobraź sobie, że odrzucasz jakiekolwiek niekorzystne wibracje. Podtrzymaj tę wizualizację przez pół minuty lub dłużej. Jest to dobry sposób na kontrolowanie emocji, i na radzenie sobie ze zmartwieniem lub gniewem.

IV. Moce i Żywioły

Moce i żywioły.

Starożytni dzielili świat na cztery podstawowe "zasady" lub żywioły: ziemię, wodę, ogień i powietrze. Ten pogląd uległ zmianie wraz z rozwojem nauki, lecz cztery żywioły są wciąż akceptowane w magii, jako że są bardziej bliskie emocjom i ludzkiej psychice oraz naturze niż nowoczesne objaśnienia świata. Te "magiczne żywioły" mają także znaczenie w astrologii. Wielu okultystów uważa żywioły za siły, bądź za _jakości_ energii, szczególnie w astralu. Każdy żywioł ma swój symbol i kolor (zazwyczaj stosowane symbole to: ogień - trójkąt zwrócony do góry; powietrze - trójkąt zwrócony do góry z przedzielającą go poziomą kreską; woda - trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu; ziemia - trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu z przedzielającą go poziomą kreską). Kolorami żywiołów są: ziemia - brąz i zieleń; ogień - czerwień; woda - błękit; powietrze - żółty... Wschodnie systemy używają innych symboli i innych kolorów, które zostaną tu później krótko opisane. Żywioły są często używane w rytuale magicznym.

Magia widzi związki między zjawiskami. Te zwiąki są zwane "powiązaniami". Choć magiczne powiązania nie są dosłowne, można o nich w ten sposób myśleć (na przykład złoto równa się słońce). Są dostępne tabele tych powiązań (jedną z bardziej znaczących jest "777" Crowleya). Tak więc jeden symbol lub przedmiot może zostać użyty, aby zasugerować jakiś inny. Jest to w magii ważne, gdyż mag może otoczyć się tyloma powiązaniami, ilu potrzebuje, żeby żywo wpłynąć na zmysły; przez to czyni swój kontakt z wewnętrznymi światami jaśnieszym i wyraźniejszym.

Żywioły mają swoje powiązania z kolorami kart tarota, podobnie jak ze stronami świata i Archaniołami.

Żywioł Kolor Kierunek Archanioł
ziemia denary północ Uriel
woda kielichy zachód Gabriel
ogień buławy południe Michael
powietrze miecze wschód Rafael
Z żywiołami są powiązane również znaki zodiaku. Byk, Panna i Koziorożec to znaki ziemskie, Rak, Skorpion i Ryby - wodne, Baran, Lew i Strzelec - ogniste, Bliźnięta, Waga i Wodnik - powietrzne.

ELEMENTALE

Mówi się, że żywioły są zaludnione przez duchy mityczne istoty zwane elementalami bądź duchami natury. Są one podzielone na cztery rodzaje: Gnomy (ziemia), Rusałki (woda), Salamandry (ogień), Sylfy (powietrze).

Elementale są zazwyczaj dostrzegalne dla tych ze zdolnością jasnowidzenia i łatwiej je zobaczyć nocą, z dala od miast, w górach lub na wsi - szczególnie, gdy jesteś senny lub zmęczony. Choć elementale istnieją w sposób naturalny, jest możliwe stworzenie własnego, żyjącego przez określony czas elementala (żadne z nich nie są nieśmiertelne). Taki będzie zwany "sztucznym elementalem"

Dla starożytnych, elementale były materialnym wyjaśnieniem działania wszechświata. Jednak wielu współczesnych okultystów postrzega je tylko jako symbole sił, zupełnie "nierzeczywiste".

YIN YANG

Chińska filozofia i akupunktura mówi o yin yang. Jest to idea przeciwstawnych sobie par, jak poniżejYIN YANG
woda ogień
zamknięcie ekspansja
zimno ciepło
kobiecość męskość
księżyc słońce
negatywne pozytywne
pasywność aktywność
Listę tę można wydłużać. W chińskiej literaturze jest ona dość długa. Niektórzy okultyści sugerują, że wszystko może zostać uporządkowane w powiązane ze sobą, przeciwstawne pary.

Prosta magia

Oto prosta technika magiczna, jaką możesz chcieć wypróbować. Jest to wariacja afirmacji, omówionej na poprzedniej lekcji... Aby pomóc sobie w osiągnięciu pożądanego celu (magicznego lub innego) znajdź słowo lub krótkie zdanie podsumowujące to, co chcesz osiągnąć. Pisz je 10 razy dziennie, aż osiągniesz sukces.
_________________

Czytany 4759 razy