;
czwartek, 31 maj 2012 11:00

Otwarcie bram

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Tekstowe Wprowadzanie do Sabatu Czarownic

AUTOR: Michael W. Ford


Zakon Phosphorusa jest między narodową gildią inicjowanych Ścieżki Lewej Ręki, którzy praktykują oraz rozwijają unikalną kombinacją różnych kulturalnych idei Magii i
Czarnoksięstwa. TOPH, jak wynika z jego nazwy jest utworzony z Lucyferiańskich praktyk Konwentu Maleficia w Houston w Teksasie i publikacji Michaela W. Forda. Zakon jest rozległy i gromadzi członków ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Esencją Phosphorusa jest Słońce lub Wznoszący się Lucyfer. Boska Forma w TOPH znajduje się w inicjowanych, jako Triada - Lucyfer, Lilith i Kain. Ta triada reprezentuje źródłową transformację indywidualnej świadomości w doskonały sposób, w ten sposób  staje się jak Lucyfer, Lilith oraz Kain, odizolowane i samo-przebóstwiające się istnienie, które kontynuuje wzmacnianie Duszy oraz Woli.
To prezentuje wyzwanie dla inicjowanego, przejście ponad zapraszającą ideą Ścieżki Lewej Ręki do chaosu i sztormu Oka Algol. Algol jest Gwiazdą Chaosu z Odwróconym Pentagramem w centrum, sygil Cienistej Ścieżki Lucyferiańskiej. Algol jest sygiliczną kombinacją Lucyfera oraz Lilith, ale także reprezentuje Seta oraz Arymana, Boskie Form Ciemności, które to wszystkie są wizerunkami Lucyfera.


Zasadniczo model inicjowanego to model jego własnej inicjacji po Lucyferze, pragnący więcej i postrzegający sam siebie, upadł w ciemność – tworząc swój własny raz w piekle i na ziemi, wznoszący się ponownie poprzez Słońce, jako Wieczna, zrównoważona Boska Forma. Twoje wyzwanie jest wewnętrzne i kontynuowane, i sukcesywnie zależące od twojego samo-poznania oraz Woli.


To wymaga rozwijania oraz praktykowania Magii i Czarnoksięstwa. Czarni Magowie (jak sami się czasami określamy) są praktykantami czarnoksięstwa, którzy uosabiają Esencji Lucyferiańską, Czarny Płomień indywidualnej świadomości, droga do stawania się i manifestowania ich własnej Woli nad światem. Negatywne konotacje czarnych magów nie są naszym zamiarem, Praca oraz cel tych, którzy mają skłonności, aby naśmiewać się z nazwy naszej praktyki, wiszą nad tymi, którzy trzęsą się nad podświadomym dogmatem Chrześcijaństwa.


Ścieżka Lewej Ręki reprezentuje światło, intelekt, inteligencję oraz samo-zaufanie i siłę. Aby inicjować samego siebie w fazach w Ścieżce Lucyferiańskiej wymagane jest, aby jednostka zeszła w dół poprzez głębie Piekła i Chtoniczne królestwa ziemi, Otchłań / Piekło (słowo to pochodzi od słowa helan znaczącego ukryty i symbolizuje podświadomość), aby wzmocnić świadomość poprzez czarnoksięstwo.


Inicjację najlepiej można opisać, jako subiektywne wewnętrzne przebudzenie w tajemnicę i ten właśnie zmysł nieznanego jest przynoszony do światła. Tajemnica to nie wszystko a dokładniej punkt początkowy. Ciemność jest symbolizowana, jako tajemnica, jaźń zaczyna się rozwijać, tajemnica objawia to, co jeden dostrzega, aby szukać tego ponownie dalej. Inszość jaźni, Ka (egipski termin Ka oznacza ciało astralne lub cień) jest rozwijana i formowana zgodnie z przeżyciami czarnoksiężnika.


Ta inszość Ka lub cienia jest przyniesioną w śnieniu unią Ba (Geniusz lub Dusza) maga, w ten sposób Krąg Kaina (miejsce, gdzie czarnoksiężnik odprawia rytuał zarówno symbolicznie jak i dosłownie) ten zamaskowany taniec żywych i umarłych jest iluminowany poprzez Czarny Płomień wewnątrz Jaźni.


Sabat Czarownic jest subiektywnym zgromadzeniem Diabła w Ciele, antynomiańska ścieżka Kaina inicjatora czarostwa. Podczas gdy Sabat ma miejsce we śnie w tym samym czasie także manifestuje się w ciele. Niektórzy inicjowani ścieżki decydują się na rytualne wykonanie zgromadzenia Sabatu, które wymaga najpierw wyobrażenia oraz samoskupieniana doznaniach.

Taki przykładowym rytuałem jest świetlistość Czarnego Płomienia Azazela, jako manifestacja poprzez Syna Kaina. Pewni praktykanci Sabatowego Kręgu doświadczają Sabatu poprzez śnienie, rozumianego, jako stan pomiędzy spaniem a budzeniem się.

Nie jest niezwykłe dla praktykantów doświadczanie tego rytu zarówno śnie jak i w ciele, implikuje to zabawę przez praktykantów Mabrush ze słowem
"dhulqarnen", Władca Dwóch Centurii, ma to głębsze znaczenie, może się to odnosić do inicjowanych w kręgu Adwersarza, siła cienia i światła.
Patronującym inicjatorem kręgu jest Kain, znany, jako pierwszy morderca. Kain jest synem Lucyfera (Samaela) i Lilith (poprzez ciało Ewy), zamordowanie przez niego brata Abla jest symbolicznie połączone z gliną reprezentującą nieinicjowaną jaźń zanim spadła Iskrą Płomienia Iblisa. Kain jest modelem inicjowanego, który staje się w czerniejącej kuźni tak jak on; czarnoksiężnik i adept na ziemi. W duchu inicjowany, jak Kain, szuka stawania się poprzez wskazówki inicjacyjnego przewodnika, lub Lucyferiańskiego Anioła znanego w TOPH, jako AZAL'UCEL, wyższa jaźń. Przeciwnik jest prezentowany na Ścieżce Lucyferiańskiej czasami, jako Seraficzny
wizerunek Lucyfera, Patron Phosphorusa. Jako Czarnoksięski Demon Aryman, którego kształt przedstawia Księcia Ciemności, którego kształt przybiera formy takie jak wilk, żaba oraz inne zwierzęta. Inną Adwersaryczną formą, która także jest Patronem Czarnego Zakonu Smoka (dalej z maską Arymana) jest egipski Set. Nazywany Set-heh (Wieczny Set), Bóg Chaosu i Ciemności jest testerem jaźni, ten, który wysyła koszmary i izoluje świadomość, aby się stawać. Tyfoniczna Praca Czarnego Zakonu Smoka, wewnętrzna gildia Zakonu Phosphorusa, jest pokazaniem i utrzymaniem podstawach rozwoju Perskiego Czarostwa i Czarnoksięstwa, zawierającym praktyki Setianiczne.

Przynależny do Sprzeciwu oraz wymagającej natury BOTD, członkowie TOPH, są tutaj przyjmowani po osiągnięciu Stopnia 0° Pustka i Otchłań.
W TOPH inicjacja skupia się na stawaniu się, jako model Lucyfera/Satana lub Lilith.
Jest to Płomienista oraz Solarna ścieżka Kaina, który jest Diabłem lub Czarnym MężczyznąSabatu. Każdy czarnoksiężnik szuka kontynuacji rozwinięcia własnego życia, abyodzwierciedlić przekraczanie tej Błyskawicy, która spadła z nieba w budzące się ciało.

Ścieżką Święcącej Gwiazdy w TOPH jest ALGOL, bliźniacza moc Shaitana oraz Lilith.
Upiorna Gwiazda lub Głowa Szatana, jako Algol jest zwiastunem Lucyferiańskiego
Płomienia samo-przebóstwienia. Sabat Czarownic,. Wysokie i Niskie Czarnoksięstwo,
Projekcja Snów i Czarna Magia Samo-Przebóstwienia są wszystkimi płaszczyznami
praktykowanymi w TOPH.

W BOTD inicjacja skupia się na wzmacnianiu jaźni oraz stanie się praktykantem Yatuk-
Dinoih, Perskiego Czarostwa. Jest to ścieżka Bestii, Arymanicznego Smoka i Szkarłatnej
Dziwki-Bogini AZ-Jeh zwanej Lilith. Uosobieniem Azhdeha lub Thuban jest święcąca
gwiazda Yatuvidah (ten, który praktykuje Yatukańskie czarostwo) i Pairika (żeńskie
czarownice). Cienista ścieżka czarnoksięstwa jest rozwijana tutaj, Magia Seksualna Ścieżki Lewej Ręki, Wampiryzm i Likantropia, Zmienianie Kształtów oraz

Goeckie / Piekielne transformujące Czarne Czarostwo są również manifestowane w BOTD. Pijemy ze Słońca o Północy, krew powstała poniżej bladego księżyca. Pijemy z ekstazyKlifot, i odchodzimy wzmocnieni i pełni. Idziemy nocą naprzód w formie bestii pijąc z wód poniżej Księżyca. Pożeramy raj i kapiemy się w krwi księżyca.
Nasi bracia to Yatus, Czarnoksiężnicy Arymanicznego Czarostwa; nasze siostry to Pairiki, córki AZ. Jesteśmy ludźmi Kłamstwa (Druj/Dev), jesteśmy tymi, którzy są demonicznymi ciałami – obudzonymi i starożytnymi, wiecznie szukającymi dalszej iluminacji Czarnego Płomienia.


Naszą religią jest Czarnoksięstwo, które wyraża się w naszej praktyce Yatuk-Dinoih
(Czarostwo).
Nie zabijamy ani nie krzywdzimy ludzi; Życie jest wielkim darem Arymana, odosobniona
świadomość (dusza lub psyche) odseparowana od Naturalnego Porządku. BOTD jest
duchowy z natury, celem jest osiągnięcie nieśmiertelności poprzez dusze (psyche).
Będący wewnętrzną inicjacyjną gildią czarnoksiężników, którzy skupiają się na samotransformacji poprzez praktykę Ścieżkę Lewej Ręki, BOTD jest wewnętrznym kręgiem konwentu Zakonu Phosphorusa. Podstawy BOTD mogą być odnalezione
w NOX UMBRA oraz YATUK DINOIH napisanych przez Michaela W. Forda. Te grimuary eksplorują oraz prezentują model osobistego czarnoksięstwa poprzez praktykowanie Yatuk-Dinoih i Abhikarikam (przeciwne oraz nie święte czarnoksięstwo). Proces rozwijania oraz eksplorowania sfer Perskiego Czarnoksięstwa, Klifotycznej Magii i europejskiego folkloru w relacji do wampiryzmu i likantropii, pozwala inicjowanym iść zależnie od ich własnych przeżyć.


Struktura stopni TOPH jest oparta na inicjacyjnym systemie samo-rozwijającej się
progresji.


0° - Pustka i Otchłań
Inicjowany dokonuje wyboru rozpoczęcia procesu transformacji i separacji od naturalnego porządku. Podczas początku stopnia 0° jaźń jest rozszarpywana i razem z iskrą Czarnego Płomienia Shaitana jest rzucana w dół w otchłań. Podczas tego okresu, inicjowany zaczyna studiować różne dostępne Lucyferiańskie praktyki oparte na wewnętrznej drodze i przeżyciu.
Przebywanie w Pustce Otchłani opiera się na inicjowanym w pytaniu –
niektórzy poruszają się bardzo szybko dzięki studiowaniu w przeszłości, a inni potrzebują 12 miesięcy, aby być gotowym na samo-iluminację Kręgu Kaina.


I° - Czerniejąca Kuźnia Kaina
To jest stopień, na którym inicjowany wyłania się ze zwykłej gliny, jako Lucyferiańska
esencja Azazela, Obudzenie Kaina. Wiedza praktykowania Czarnoksięstwa oraz Czarostwa będzie testowana na Stopni Kuźni Kaina, własna samo-determinacja systemu czarnoksięstwa będzie wzmocniona przez dalszą antynomiańską praktykę pod
patronatem Demonów Ścieżki, istota Kaina, Lilith i Lucyfera. Decyzja o wejściu do Zakonu Czarnego Smoka jest podejmowana w tym miejscu, gdy praktykant był wprowadzony w czerniejący chaos smoka oraz możliwości samo-przebóstwienia. To jest także stopień, gdy następują komunia z jednym Familiarem inicjowanego lub Congressum cum Daemone, Anielski Duch Inicjacji.


II° - Sabat Czarownic
Stopień Sabatu Czarownic jest transformacyjnym procesem, gdy Yatus/Pairiki stają się
adeptami praktykowania Magii, ich własne Dzieło staje się siłą Porządku, z którego oni
muszą wydzielić Chaos zależny od ich własnej Woli. Ten stopień jest mistrzostwem
czarnej sztuki i rozwijaniem praktyki Czarnego Człowieka Sabatu – lub Lilitu Kręgu. Jaźń
jest gotowa do inicjacji a iluminacji ognia poprzez śnienie.


III° - Adwersarz (Przeciwnik)
Jest to najwyższy publiczny stopień w TOPH i reprezentuje Dwu Stronny Stan Istnienia.
Inicjowany jest Kainem lub Naamah (Żona-Siostra Kaina) Przebóstwia Jaźń w
zaawansowanej praktyce czarnoksięstwa i jest dopuszczony do inicjacji. Adwersarz jest
Dwugłowym Demonem, zamieszkuje zarówno Słońce w Południe oraz o Północy, może
tworzyć zarówno Światło jak i Ciemność. To jest Źródło Magicznej Mocy, możliwości jaźni
poprzez Oko Set-heh, Lucyfer Powstający dla tych inicjowanych, którzy posiedli
mistrzostwo i tworzenie form Czarnej Magii oraz Lucyferiańskiego Czarnoksięstwa.
Ścieżka inicjacji nie jest tą najłatwiejszą, testuje i mami inicjowanego, aby wykonał zły
krok, pożerający smok często konsumuje i zostawia tylko skorupę lub fragment.
Inicjowani BOTD i TOPH muszę być z Wiedźmiej Krwi, istniejąca wewnętrzna iskra jest
odbiciem lustrzanym Iluminowanej Światłości Szmaragdowego Dżina Płomienia lub
Najczarniejszym Ogniem Lilith oraz Kaina.

Czytany 6149 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 czerwiec 2012 00:21

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.