;
czwartek, 31 maj 2012 11:08

CZARNE CZAROSTWO

Napisała
Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Założenia Ścieżki Lucyferiańskiej

AUTOR: Michael W. Ford
TŁUMACZENIE: GOTOS

Naturą czarostwa "Lewej Ręki" w świecie starożytnym i współczesnym jest anty-natura lub ściślej słowo sprzeczny jest grecką formą znaczącą "przeciwko prawu". To słowo wspomina o rebelii przeciw strukturalnemu lub duchowemu wzorowi mas większości i każdemu głównemu prądowi ideologicznemu, który mógł istnieć w tamtym czasie.

 

Czarostwo, niezależnie od celu i formy, zawsze stało, poza jakimikolwiek konwencjami akceptowanymi przez społeczeństwo - ani przez religijną hierarchię, (Chociaż jego organizacje nosiły również nazwę kościoła i przynosiły dochody) ani, nawet przez rząd. W celu zrozumienia Lucyferycznego Czarostwa, w którym jestem inicjowany, muszę napisać bezpośrednio o doświadczeniu i wizji wszystkich inicjacji, przyszłych obecnych i tajemnych, przeprowadzonych powszechnie oraz jak odbywają się one dzisiaj. Lucyferyczna natura demaskuje ciemność będącą w nas samych, czarostwo ma dualną naturę, posiada zarówno ludzką, jak i demoniczną duszę, światło i cień, diabelskość i anielskość itd... (ad infinitum) "ku nieskończoności". 

Słowo "Czarne" w kontekście tego, co tu zostało napisane odnosi się do ukrytej natury Czarostwa Lewej Ręki, to jest zarówno głębokiej inicjacji, która wnika głęboko w nasze dusze, jak i przyszłej możliwości poprzez atawistyczne pragnienia, które mogą być wprzęgnięte w potężne narzędzia służące oczyszczeniu i wzmocnieniu naszej świadomości. Z punktu widzenia Ścieżki Lewej Ręki Zakon Phosphorus jest inicjowaną gildią wyznawców czarów. Słowo "Czarny" zostało zapisane przez Idries Shah jako identyfikacja dźwięku FHM w języku arabskim, którym "czarny" oznacza "mądry" i jest równy "zrozumieniu". Shah pisał dalej, że czarny ma związek z ukrytą mądrością, a zatem faza "Dar Tariki Tariquat" oznacza "Ścieżka w Ciemności". Symbolem Zakonu Phosphorus jest oświecenie ogniem z gliny, Światła wyłaniającego się z ciemności. Magowie i czarownice z tego Cechu "Lewej Ręki" są skupieni nie tylko na zwykłych czarach, ale również na wykorzystaniu ukrytej natury ciemności, aby objawić światło znajdujące się wewnątrz nich. Znajdujemy tu założenie i istotę Baphometa, Ojca Mądrości, Bóg sabatów jest zjednoczeniem Bestii i Nierządnicy, Arymana (Szatana, Samaela) i Az (Lilith, Babalon), który zrodził Kaina (Przez okrąg Lewiatana, Węża Otchłani). Początkowo wizerunek Kaina, jako Baphometa (przez Sorror Lilitu Azdeha) można znaleźć w "Księdze Kaina", reprezentuje on Czarnego Pana Sabatu wvpostaci Przeciwnika. Przedstawienie tej ścieżki można znaleźć w wielu publikacjach, "Lucyferycznym Czarostwie i Księdze Węża", która zawiera Księgi:
"Księga Kaina"
"Czary Goecji"
"Yatuk Dinoih"
"Nox Umbra"
"Paitisha"
"Azothoz"
"Vox Sabbatum i wielu innych.

Mająca złą sławę "Księga Czarownicy Księżyca" przedstawia także założenia ciemniejszych aspektów czarów i wampiryzmu, ovktórych Aleister Crowley wspominał w "De Arte Magica". Dla czytelnika, który interesuje się Sabatem Czarownic przez wgląd na Lucyferyczną gnozę, ten artykuł może stanowić materiał źródłowy do poszukiwań w wyżej wymienionych tytułach, jak również w pracach Kennetha Granta, który kontynuował inicjacyjną pracę Crowleya i Speare od lat 1950.
Symbolika i Związki
"Model Magi Seksualnej Ścieżki Lewej Ręki jest wyzwaniem, które rozluźnia więzy społecznych ograniczeń, jest TABU psychologicznej degradacji przez umożliwienie stania się Bogiem lub Boginią, aby odkryć waszą słabość i siły"

NADAMU Zakazana Magia Seksualna.

Definicje Ścieżki Lewej Ręki długo były mętne i często nie zrozumiałe. Zasadniczo, Ścieżka Lewej Ręki jest powszechnie postrzegana jako mutacja lub przeobrażenie świadomości w Boską Świadomość, odbywa się to w procesie praktykowania Magii i Czarów prowadzących do przeniesienia ciała i umysłu ku wyższemu poznaniu. Czarni Adepci Zakonu Phosphorus i Black Order of the Dragon (Zakon Czarnego Smoka) są magami, którzy są zaangażowani w proces magicznych doświadczeń samo decydowania w celu oczyszczenia i poszerzenia swojej świadomości poprzez psychiczną i umysłową aktywność. Składa się na to między innymi Magia Seksualna, Praktyka ceremonialna i samotna praca w poszukiwaniu rezultatów samej magicznej inicjacji.
"To nie jest Ścieżka modlitwy i błagania, ale rozpoznania własnych wrodzonych sił czarownika. Moce ciemności są przyzywane za pomocą samo wyrażania, samo umożliwiania i stawania się bóstwem."

Nathaniel Harris (autor Czarownice księga zręczności,
Mandrake of Oxford nurt Mistrza czerwonego Okręgu, Anglia)
ze wstępu do "Lucyferycznego Czarostwa" autorstwa Michaela W. Forda.

Czarne Czarostwo jest definiowane w kręgach, jako zrobienia z siebie bóstwa, a także dalsze poszerzenie świadomości, przemiana ziemskiego w boskie, zawiera antynomiczną ivlucyferyczną symbolikę. Ale jest w nich szyfr i wyjaśnienie istoty lucyferycznej ścieżki, która jest zarówno zaangażowaniem jak i władaniem niższymi i wyższymi aspektami demonicznej tożsamości z boskimi formami odkrywanymi w zakazanych i czarnych grimuarach, takich jak: ADAMU, VOX SABBATUM, Liber HVHI, i Luciferian Witchcraft. W kręgu mądrych nie ma zwykłej psychodramy, mag szuka wyższej duszy poza jego lub jej istotą, szuka jej wewnątrz, a choreografia i przybory do rytuału są po prostu wykonanymi narzędziami do pracy w procesie Inicjacji. Czarostwo Lewej Ręki zostało zainspirowane przez rodzinę Nathaniela Harrisa i rodzinę "Skir" oznaczającą "lewą rękę" lub "złowieszczą".
"Krąg w Lucyferycznym Czarostwie wyobraża ściśle związaną przestrzeń ciała czarownika, składającego się z pierwiastka duchowego/niebiańskiego i cielesnego/piekielnego. Jest to symbol zarówno Słońca jak i Księżyca, ciała niebieskiego, które rodzi się w skupieniu maga."

ADAMU - zakazana magia seksualna Michael W. Ford.

Przyrządy rytualne w Czarnej Tradycji są różne, tak jak różne są same wiedźmy. Niektórzy tworzą fetyszystyczne serwitory, uosabiające często stworzone demony blisko związane z obiektem, stworzone ze zwłok zwierząt, krwi lub wydzielin płciowych dla uosobienia i wizualizacji obrazu, mającego znaczenie dla samego czarownika.
Niektórzy tworzą lalki, a inni używają niewielkich lub w ogóle nie używają zewnętrznych narzędzi czy przyrządów.
Zgodnie z tradycją wśród Adeptów, są oni związani z Lucyferyczną Duszą. Jest to umysł praktykującego, który został wyzwolony poprzez antynomiczne praktyki i myśli, poprzez skupienie Woli Czarnego Adepta, który transformuje Istotę Demoniczną. Wvpraktyce starożytnych persów Aryman (Szatan stworzył demona Akomana oznaczającego Diabelski Umysł) jest on Lucyferycznym umysłem, który szuka wyzwolenia i niezależności od mas lub mentalności motłochu, aby stać się czymś "innym" poprzez zakazaną lub "diabelską" Ścieżkę Magii lub Czarostwa. Pewne narzędzia w Lewym Czarostwie są często uważane za "straszne" przedmioty, które otrzymały moc w przeprowadzonej rytualnej praktyce przez wiedźmę lub czarownika, który daje fetyszowi pozorne życie, niezależnie od jego własnego, jednak zawsze według jego Woli.

Rytualnymi przyrządami są między innymi Tybetański Kangling, Tromba wykonana z kości udowej wisielca, rytualny nóż zwany, Athame lub według Idries Shah, jako "adhdhame", czyli "upuszczający krew", używany podczas sabatowego rytuału w celu skierowania Woli lub Stanu Umysłu w określonym kierunku Magii rytualnej; ostrze reprezentuje Lucyferyczny Umysł Maga. Kielich z czaszki, wykonany ze szczytowej części ludzkiej czaszki, jest czarą służącą do picia, używaną w ceremonialnej lub samotnej praktyce. Żadne z tych rytualnych narzędzi nie jest niezbędne do praktykowania, a ich użycie zależy wyłącznie od zamierzeń i szczególnych upodobań czarownika.

Godformy posiadają szczególną moc w kulcie czarostwa, ponieważ przyjmują ją od praktykującego. Bogowie i Boginie nie mogły by istnieć w żadnej namacalnej formie, gdyby człowiek nie przekazał im mocy, odbywa się to zarówno podświadomie i świadomie, tak, więc Adept odpowiednio stwarza Godformy. Energia stawania się Bóstwem jest źródłem opartym nie tylko na krwi praktykującego, atawistycznych lub pierwotnych zakamarkach ludzkiego umysłu. Energia lub moc stawania się Bóstwem może być przywołana do ciała i świadomości praktykującego, wiedzę tą można czerpać z wcześniejszych grup takich jak Złoty Brzask, Maskhara w arabskim i azjatyckim kulcie, Kult Zos Kia AOS'a itp. Jest wiele rytuałów odkrytych przez praktykujących Lucyferyczny sabat w Zakonie Phosphorus i Czarnym Zakonie Smoka, które wykorzystują stare metody likantropii "zrzucania ciała", zmieniając swoją formę we śnie w formę Theriona, aby doprowadzić do erotycznych konwulsji Piekielnego Sabatu. Bogiem Lucyferycznego Czarostwa jest Seth-an lub Set (co znaczy również Samael, Szatan). Jest to Egipski Książę Ciemności, Pan Chaosu i mocy czarów. Set nie powinien być uważany jedynie za Boga w antropomorficznym sensie, lecz raczej za ubóstwioną moc, która jest samą esencją naszego istnienia. Kiedy Azazel lub Lucyfer przyniósł Kainowi Czarny Płomień Świadomości, był to również podarek Seta dla ludzkości. Przez pracę w Kręgu Lucyferycznego Czarostwa, wypełniacie jedynie Starożytne dziedzictwo. Kiedy ktoś wybierze ścieżkę mniej niebezpieczną niż ta, prawdziwość Czarostwa, jako Lucyferycznej gnozy nie może zostać zaprzeczona. Wielka Praca odwołująca się do Seta służy magom do znalezienia bóstwa, to jest świadomości, indywidualnej mocy osoby. Przez wiarę w siebie samego bardziej niż w coś "Wyższego" niż Ty (jedynie Wyższa Anielska lub Demoniczna istota jest Tobą) Lucyferycznym Aniołem lub Świętym Aniołem Stróżem, stajesz się taki jak twoje modele.
W Czarnej Tradycji Lucyferyczna Trójca jest złożona z Samaela, Lilith, Kaina. Ta trójca jest alchemicznym procesem stawania się, w którym mag wyrównuje i wykorzystuje boskie połączenie Samaela-Lilith-Kaina w celu transformacji ich świadomości w boską istotę, którą jest Baphomet - Szczyt Poznania. Poniżej mały fragment opisujący Samaela z Liber HVHI, rytualnej pracy, która zawiera głębszą i ciemniejszą praktykę Ścieżki Lewej Ręki Czarostwa.
"Ponieważ Szatan jest zwany Diabłem, zatem spływa w dół: ten, który nadyma się pychą, określony aby władać na wysokościach, spada w dół na niższe poziomy, jak gwałtownie spływający potok" - czwarta księga filozofii okultyzmu. W biblii zostało napisane, że Samael/Szatan spadł z nieba, jako światło, będąc spadającym błyskiem, który za nim spadł, był strażnikiem Serafinem przy tronie Boga. Po tym upadku stał się władcą śmierci, najgorszą trucizną boga, ale jest on także Dawcą Życia, ojcem przez zjednoczenie z kobietą. W późniejszych żydowskich pismach, samael jest łączony z nazwą Malkira, którą Morris Jastow Jr. Wiąże z Malik-Ra, będącym "aniołem zła" i zwanym Matanbuchus, będącym formą Angro-Mainyush, czyli Arymanem. Tutaj koło się zamyka i dostrzegamy naturę Pierwszego Anioła. W rytualnej pracy mag zaczyna się identyfikować z Samaelem (i Lilith) w swoim własnym życiu i podczas inicjacji. Pan Ziemi to nazwa przypisywana Samaelowi (Szatanowi), a jego upadłe anioły i demony są uważane za astralne duchy, które nie mają fizycznych form, ale mogą się zamanifestować magowi, lub wiedźmie, którzy mogą uczynić "pakt" z nimi, będący wtajemniczeniem i poświęceniem Ścieżki Lewej Ręki. Samael jest duchowym patronem Ścieżki Lewej Ręki, a jego słowo jest ukształtowaniem naszych myśli i daje nam wewnętrzny ogień Czarnego Płomienia, naszego indywidualnego procesu myśli i wolnej woli. Magom, którzy skierowali swoją wolę w Lewą Ścieżkę, Samael (Diabeł) da ziemską moc w taki czy inny sposób - wszyscy osiągną siłę i poszerzą świadomość. W Exodusie 7 magowie są zdolni do stwarzania żab i węży mocą otrzymaną od Diabła, w ten sposób te stworzenia są astralnymi formami Arymana (Samaela) i widzącego ciała wiedźm i czarowników."

Liber HVHI

Jak widzimy Samael lub Szatan jest nie tylko pochłaniającym aspektem ludzkości i pierwotnym plantatorem nasienia światła w naszym istnieniu. Wywodząc swe pochodzenie od Kaina przetrwał i duchowo trwa nadal do czasów obecnych.
Lilith będąca Oblubienicą Diabła, należącą do Adwersarza jest ciemną instynktowną stroną mężczyzny i kobiety, jest kobieca a jednak przerażająca i kochająca wszystkich nie dłużej niż trwa oddech, Lilith jest znana, jako semicka "Layil", co oznacza Noc, jak również jest nazwą demona burzy. Lilith jest łączona ze skrzeczącą sową i innymi dzikimi zwierzętami, jako, że jest tam gdzie dotarła po opuszczeniu nieba, aby tułać sie po ziemi. Jest ona uważana za jednego z Trzech Asyriańskich (Babilońskich) demonów, czyli Ardatlilith, Lilith, Lilu, ale właściwie mogą to być tylko różne jej nazwy. Niektórzy hebrajscy uczeni sugerują, że Lilith była czczona przez żydowskich uchodźców w Babilonie, jako bogini puszczy. Lilith, jak opisuje postbiblijna literatura jest Królową Demonów, która wchodziła do jaskini w pobliżu Morza Czerwonego i kopulowała z upadłymi aniołami rodząc inne demony, ona także uczyła (według manichejskiej nauki - Az) upadłe anioły jak kształtować ciała i mieć seksualne stosunki by dać życie innym "Smoczym Dzieciom". Mówi się, że po upadku połączyła się ona ze swoim małżonkiem Samaelem (Arymanem), który nie mógł zostać ożywiony przez swych upadłych towarzyszy i demony, a mogły go ożywić tylko słowa Lilith (Az), potem on pocałował ją powodując menstruację, która przeszła na wszystkie kobiety, ponieważ Lilith jest bezpośrednio związana z ich ognistymi i ciemnymi stronami.

Boginią Lucyferycznego Czarostwa jest Lilith lub Babalon, jak wcześniej napisano. Ona jest także Hekate, Boginią zaćmienia księżyca w Kręgu, który błogosławieństwem jest młodości, wyobraźni i śmierci. Syn jest wewnątrz was, a jest nim Kain, Demon Bafomet, którego magia jest jądrem istoty religii, czarostwa. Sama odprawiana w kręgu ceremonia jak opisuje Gerald Gardner przedstawia Matkę Czarostwa: "Matka, Ciemna i Boska, Mój bicz i Mój pocałunek, Pięcioramienna Gwiazda Miłości i Rozkoszy". W kręgu jest sam Graal Adwersarza, który przez Miłość Własną może sprawić by istota pentagramu została odebrana zmysłami i zrozumiana. Jest on związany z Hekate lub Lilith (przez Dianę), będącą "Panią Piekielnych Ciemności", "Niebieską Królową". Jest to podwójna natura Diabła i jego Oblubienicy, Adwersarza. Zatem zarówno przez oba sabatowe rytuały zostaje wypełniony kielich Nieba. (Aethyr, Lucyferyczny Sabat) i Piekła (Piekielny, Chtoniczny Sabat). Kain jest uważany za syna Samaela (Diabła) i Lilith (poprzez Ewę), pierwszy Satanistyczny Mag.
Tradycja Ciemności mówi, że Biblia błędnie odnosi się do prawdziwego pochodzenia Kaina. Kain był w rzeczywistości półczłowiekiem półdemonem, nieślubnym dzieckiem Adama i Lilith. Z tego powodu Pan nie przyjmował jego ofiar i modlitw, zamiast wyraźnych żądań i ofiary ze zwierząt. Opowieść ta mówi dalej, że Kain został przeklęty by tułać się po ziemi, jako włóczęga, po ziemi, którą uprawiał nigdy nie zyskując plonów"

Nathaniel J. Harris, Znak Kaina,
pierwszego satanisty i pierwszego mordercy.

W pewnej Rabinistycznej literaturze, Córki Kaina były tymi, które połączyły się seksualnie z Upadłymi Aniołami, Strażnikami i urodziły Nefilimów, Olbrzymów, którzy byli braćmi i toczyli wojny. Mówi się, że zaludnili oni obficie ziemię i napadali na dzieci Seta. W manichejskiej nauce, Królowa Demonów i duchowa inicjatorka Kaina, Lilith - Az, uczyła upadłe anioły tworzenia fizycznych ciał i łączenia się seksualnie z innymi. Pisarze tacy jak Kaufaman Kohler, W. H. Bennet oraz Louis Ginzberg sugerują, że Dzieci Kaina żyły u stóp góry (Eden?) uprawiając dzikie orgie przy muzyce Lucyfera tworzonej przez Jubal. Kobiety, pierwsze (Pairikas) parki lub Wróżki/Czarownice, o pięknej powierzchowności, wywoływały synów Seta (boże dzieci) i kopulowały z nimi rodząc inne dzieci. Ten żydowski folklor przedstawia najwcześniejsze formy Sabatu Czarownic jako Lucyferyczną ceremonię i praktykę Magii Seksualnej.
"Dla Philo, podobnie, Kain był typem skąpca, "szaleńca i bezbożnika" ("De Cherubim", xx.) i kochającego siebie ("De sacrificis Abelis et Caini"; Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat", 10.) "On zbudował miasto" (Genesis 4:17) oznacza, że on zbudował system doktryn bezprawia, zuchwalstwa i nieumiarkowanego zaspakajania przyjemności" ("De Posteritate", 15); filozofowie epikurejscy byli ze szkoły Kaina, "przypisywali sobie Kaina jako nauczyciela i przewodnika, który polecał czcić zmysłowe moce ponad innymi mocami, i który praktykował swoją doktrynę przez zniszczenie Abla, wyznawcy przeciwnej doktryny" (ib.11)."

Encyklopedia żydowska, skopiowana przez
Kaufmana Kohlera W.H. Benneta, Louisa Ginsberga.

Jak widzimy, Kain swoim ciałem i krwią uosabia Lucyferyczną ścieżkę, jest synem Szatana i Lilith, mroczną istotą blisko spokrewnioną z Ewą, żoną Adama. Kain jest nie tylko patronem - Ojcem Czarownic, ale także symbolem inicjacji w antynomicznej ścieżce.
Nathaniel Haris, rodowity brytyjski czarownik, którego długie zaangażowanie w różne magiczne kręgi i autorstwo grimuarów dotyczących nie tylko Czarnej Tradycji, ale także tradycyjnej ścieżki Wicca, dało mu śmiałość by prezentować idee naszego duchowego pochodzenia odkrytego w śniących umysłach praktykujących braci i sióstr.

Symboliczne znamię inicjacji, które Aleister Crowley określił "Znamieniem Bestii Apokalipsy" w "Księdze Thota", miało różnie interpretowaną formę, ale jego funkcja jest jasna.
"To znamię lub stygmat, może mieć związek z jakąś formą tatuowania. Ta historia może się wywodzić od plemienia Nomadów z Keni, wędrownych kowali metalu, którzy wierzyli, że są potomkami Kaina. Spokrewnionymi także z (Midiantes) i Izraelitami, którzy przeszli przez rozpadlinę na pustyni Arabah od około XIII do IX wieku po Chrystusie. Oni surowo mścili się na mordercy jakiegoś członka plemienia. Później w czasach prześladowania czarownic to znamię równało się znamionom dawanym w czasie inicjacji. Historycznie, Kain jest uznawany za inicjatora przez różne heretyckie stowarzyszenia, w tym starożytne bractwo Człowieka Ropuchy (Toadsman), Ludzie Czaszki i Kości (The Skull and Bonesman) i Szepczące Konie (The Horse Whisperers)."

Nathaniel J. Harris, Wicca, Księga Czarostwa.

Znamię jest uznawane za symboliczne naznaczenie antynomicznego związania, będącego świadomym wyborem, ścieżki diabła i jego oblubienicy przez demonicznego ducha zrodzonego z naszej krwi. Ten dynamiczny proces był przedstawiany w grimuarach "Lucyferycznego Czarostwa" w różny sposób, w Yatuk Dinoih, prezentuję system złączony z pracami Kaina opartymi na wyizolowanym duchu jako uosobieniu ciała inicjacji, reprezentowany przez Patishe, ceremonię Zohake i inne opracowania w tym grimuarze. Duch Bafometa lub Sabatowy Kozioł Ofiarny, Bóg Czarownic, objawia się jako sam Kain, Diabelski Bóg, który zrzucił ciało, ukazując demoniczną głowę Theriona i stając się Czarownikiem-bogiem lub Boginią.

Kiedy ktoś rozpocznie proces rozdzielenia, ignorancja odpadnie jak glina spalana w Czerniejących Płomieniach, a duch unosi się tańcząc w wirze, ciało, cień i światło kopulują przy muzyce (jobal) harfy Kaina, a krąg sabatu się dopełnia.
Utworzenie Czarostwa Lewej Ręki.

Sugestie dotyczące powstania czarostwa i sztuki czarów wywodzą się z najwcześniejszych legend, wspomnień i mitologii ludzkości. Kain, który zawędrował na wschód od kraju Nod stał się zasadniczo, zgodnie z "prawdą kręgu" pierwszym satanistą, czarownikiem, którego dzieci zrodziły dzieci i tak narodziła się linia krwi czarostwa. Niektóre żydowskie nauki sugerują, że córki Kaina były tymi, które uwodziły lub kopulowały z upadłymi aniołami, strażnikami.

Na początku ze strażnikami, którzy stanowili zrównoważone aspekty Anielskiej i Satanistycznej magii - jest to bardzo atawistyczna głębia, w której ta linia krwi wciąż pozostaje głęboko w naszej psyche, razem zvwężami atawizmami Theriona w naszym ciele. "Księga Enocha" tłumaczona z etiopskiego przez R. H. Charlesa, w 69 rozdziale podaje nazwy Lucyferycznych aniołów, którzy zapoczątkowali Sztukę Magii. Wspomnianymi strażnikami, którzy stąpili ponownie na ziemię byli: Samjaza, Artaqifa, Armen, Kokabel, Turael, Rumjal, Danjal, Neqael, Baraqel, Armaros, Batarjal, Busasejal, Hananel, Turel, Simapesiel, Tumael, Turel, Rumael, Azazel. Wśród tych nazw są przywódcy Stróży, którzy zstąpili w ciele na ziemię. Jeqon zawiódł pozostałych na ziemię, aby wzbudzić żądzę córek Kaina. Mówi się, że Asbeel dał diabelską radę Synom Boga. Będący stróżami żeby poszli kopulować z córkami Kaina. Gadreel nauczył mężczyznę, kobietę i dziecko tchnienia śmierci i tworzenia broni i uzbrojenia. Penenme nauczył mądrych używania atramentu i pisania, zarówno ostrego jak i słodkiego, dobrego i złego. Jest on tym duchem, który wniósł do Księgi Sztuki Czarostwa ukryte therioniczne formuły ciał stworzonych z Ciemności, sztukę likantropii. Kasdeja nauczył ludzi sztuki pracy z demonami i duchami jak również aborcji i Tajemnej Sztuki południowych przypływów Węża, Tabaet. Anielski Duch Kasbael przyniósł przekleństwo, kiedy był w niebie jego imię brzmiało Biqa.

Starałem się położyć nacisk na eklektyczne pojęciowe idee Czarostwa Lewej Ręki, w kręgu, które mogą powstawać z ich wyobrażeń arkanów Lucyferycznego Ducha, pochodząc z ciemności lub światłości. Ponieważ doświadczenie inicjacji jest sprawą indywidualną i zależy od szczególnych upodobań adepta. Rytualne prace oparte na grimuarze "Lucyferyczne Czarostwo" i innych moich opracowaniach, prezentują aktualne prace pokazujące zarówno piekielne i lucyferyczne dusze, jak i atawistyczne cienie, które czarownik może otaczać we własnych arkanach praktyki. Można wykonywać notatki, oparte, na grimuarze Czarów Goecji, który prezentuje ścieżkę lewej ręki i zawiera opisy 72 demonów shemhamforash, jednak raczej sam mag, przygotowuje rytuały w celu wywoływania tych duchów. Inwokacja Świętego Anioła Stróża, Azal'ucela, tak samo jak inwokacja Adwersarza polega raczej na przygotowaniu mentalnego spojrzenia maga, niż na przyjmowaniu dogmatów chrześcijańskich. Duch demona zostaje wywołany ćwiczeniem woli. Można także rozważać czy czarownik zaangażowany w tej ścieżce i Lucyferycznym Czarostwie, nawet bez pracy ze światłem może przeobrazić się w Czarny płomień Azazela (Sygilową i wypowiadającą mantry formę Azal'ucela). Oczywiste jest, że każdy czarownik musi posiadać pewien poziom umiejętności, który jest bardziej oparty na odczuwaniu zmysłowym niż wyuczony. Strumień inicjacji Wiedzących może być zrozumiany, jako wezwanie przez czarownika Krwi Naszego Ojca Diabła, poprzez Kaina i Tubal Kaina, inicjacja czarownika, jako czarnego albo Demonicznego Forga i jego matki Lilith - Az. Duch Yatuk lub Czarodziejskiej ścieżki Arymana w obrębie kręgu rytualnej ewokacji, jest znany jako Azothoz, tworzący Theriona - to atawistyczne cienie wyłaniające się z ciemności cielesnej. Azothoz w ustnej tradycji kręgu reprezentuje - Alfę i Omegę, będąc początkiem i końcem, który jest także pierwotnym kierunkiem serpentyny lub według perskiej tradycji jest zwany Az - Azhi Dahaka - Smoczym Królem.

Wielkie dzieło, jako wewnętrzny model Sabatu Czarownic uosabia wyzwanie i mroczną wędrówkę, podczas której przechodzący inicjację pije z czaszki wypełnioną trującą Krwią Seta oraz spożywa ciało Abla, a swoją krew składa w ofierze swemu własnemu Aniołowi - Demonowi, co stanowi istotę Wielkiego Dzieła. Są dwa rodzaje uczestnictwa w sabacie - Senny oraz Ceremonialny bądź samotny rytuał oznaczający cielesne pożądanie i wiarę, podczas którego poddającemu się inicjacji zostają objawione arkana Kaina i niema już różnicy między Wielką Nierządnicą Lilith - Az a Samaelem, jako Adwersarzem, wszystko staje się jednością poprzez poszerzenie i deifikację maga. Podsumowując czarownik staje się naczyniem i ekspresją Arymana i jego Narzeczonej i w ten sposób Krąg Lucyfera się dopełnia, prowadząc dalej do Kaina i w ten sposób przeprowadzający inicjację opiera się najpierw Krwi Czarownika i Gnozie Cienia i Światła Lewej Ręki.

Najważniejsze założenia gnozy Lucyferycznego Czarostwa opierają się na kręgu, głównym miejscu wzywania, które zostało opisane przez starożytnych Persów jako deifikacja Piekielnych Mocy, od Azazela do Arymana, jak również w średniowiecznych lucyferycznych sigilach, które głosiły wcielenie Szatańskiej Mocy, to nasze dziedzictwo i duchowy rodowód. Ten artykuł ma na celu oświecenie tych, którzy od razu potępiają Czarostwo, bez głębokiego rozważenia jego znaczenia, ale trzeba też wiedzieć, że ci, którzy tworzą tą ścieżkę są uważani za przeklętych i są potępiani przez społeczeństwo, skoro wszedłeś na ścieżkę inicjacji Krew Diabła jest w twoich żyłach, twój rzeczywisty cień to Demon i Anioł, Kain i Lilith w ponurym tańcu.
Rytuał Sabatu w Zakonie Phosphorus jest jedynym, który jest echem starożytnych czasów i idei. Ktoś stara się nocą opuścić ciało i polecieć jako duch do kręgu, jednak inni praktykują w odosobnieniu i otwierają swoją wyobraźnią bramy do piekielnego i niebiańskiego zgromadzenia. W "Ekstazy ivodczytywanie sabatu czarownic" Carla Ginsburga, autor opisuje jeden rytuał, który posiada wspomniane cechy, jest stosowany nie tylko w obecnej praktyce, ale również w praktyce starożytnej.

"Diabeł objawił się im w postaci czarnego zwierzęcia - czasami niedźwiedzia, czasami barana. Po wyrzeczeniu się Boga, wiary Chrześcijańskiej i Kościoła" i dalej opisuje przerażające bluźniercze rytuały. W następnym rozdziale wspomina o czarownicach ubierających się w wilcze skóry, aby ulec przemianie. Jest to proces atawistycznego odrodzenia się jest obecnie wciąż praktykowany, podczas gdy przyjęcie Diabła stanowi głębsze powiązanie z samo-deifikacją i rozpoznaniem świadomego umysłu, praktykowana likantropia jest atawistycznym przyzwaniem Theriona - cienia bez ciała i umysłu. Podsumowując, Czarostwo Lewej Ręki może być postrzegane jako racjonalna i wzmacniająca praktyka, której poświęcenie się wymaga więcej niż tylko ciekawość, zaś rezultaty i korzyści są znane tym, którzy są gotowi na instynktowne poświęcenie samych siebie. Kierunkiem Lucyferycznej Magii jest potężna wielokulturowa gnoza, przemawia ona do tych, którzy umieją ją usłyszeć i udźwignąć tych, którzy odważyli się ją praktykować.
Polecana Literatura:
Luciferian Witchcraft: A Grimoire of the Serpent by Michael W. Ford
Book of the Witch Moon Michael W. Ford
Liber HVHI: A Grimoire of the Qlippoth and infernal Sorcery by Michael W. ford
Liber Satangelica by Nathaniel J. Harris (Privately circulated)
WITCHA: A Book of Cunning by Nathaniel J. Harris (Mandrake of Oxford 2004)
Ecstasies: Deciphering the Withes'Sabbath by Carlo Ginzburg
The Sufis by Idries Shah
Secret Societies by Idries Shah
The Book of Shadows by Gerald Gardner

Czytany 16442 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 30 kwiecień 2017 18:59

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.