;
czwartek, 17 maj 2018 20:04

Duchy

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Prawdopodobnie każdy z was wiele razy w swoim dotychczasowym życiu, słyszał  doniesienia o zjawisku jakim jest spotkanie z duchem. Być może czytałeś lub oglądałeś niezliczone ilości filmów zdjęć, czytałeś masę  artykułów świadczących o ich obecności, a może usłyszałeś o nich z pierwszej ręki? Z całą pewnością ktoś z Twojej rodziny lub znajomych opowiadał w Twojej obecności o kontakcie z tym zjawiskiem. Czy jest ono jednak prawdziwe? Czy są dowody świadczące o ich istnieniu? Kwestia wiary w nie jest indywidualna u każdego z nas, jedni w ich istnienie wierzą , jedni kontaktu z nimi doświadczyli inni natomiast są sceptyczni albo nawet podważają teorię z nimi związaną.

 

 

 


Niemniej jednak, coraz więcej ludzi na całym świecie dostarcza nam każdego dnia dowodów na ich istnienie. Większość z nich jest jednak fałszowana, co wpływa znacząco na osąd o ich prawdziwości.
Dowiedz się, czym są wspomniane zjawiska, oraz jak je odróżnić od siebie.
Powszechnie znane zjawiska i obecności dzielimy na kilka różnych kategorii, każda z nich przejawia się czymś innym, w inny sposób powstały oraz w inny od pozostałych sposobów manifestują swoją obecność.

HIERARCHIA DUCHÓW

Duchy dzielimy na 3  kategorie. Patrząc chociażby na cykl ludzkiego życia, rodzimy się, uczymy stawiać pierwsze kroki, dorastamy i zdobywamy wiedzę  a następnie starzejemy bogaci w wiedzę doświadczenie i umiejętności które po drodze dorastania zebraliśmy. Tak samo jest w wypadku duchów.
W pierwszej ich grupie spotykamy duchy czyste, które zdobyły już najwyższy stopień doskonałości.
Te z drugiej grupy charakteryzuje dominacja nad materią i pragnienie dobra: są to duchy dobre
oraz trzecia grupa najniższej w hierarchii, znajdują się duchy niedoskonałe, charakteryzujące się dominacją materii i skłonnością ku złu.

Podział na kategorie wydaję się być racjonalnym i przedstawia obraz bardzo wyraźnych cech zjawiska o jakim mowa.
Pozostaje nam już jedynie podzielić je na podkategorie/podgrupy, co uczyniliśmy z pomocą duchów, których uprzejmych uwag nigdy nam nie brakowało.

 

 

 

 

DUCHY NIEDOSKONAŁE - Rząd III
Charakterystyka ogólna

Dominacja materii nad duchem. Skłonność ku złu. Brak wykształcenia, duma, egoizm i wszelkie wywodzące się z nich złe żądze. Te duchy Intuicyjnie wyczuwają Boga, lecz go nie rozumieją.
Nie każdy z nich jest z natury zły. Wiele z nich są raczej lekkomyślne, brak im jest konsekwencji w postępowaniu. Jeszcze  inne nie są ani dobre ani złe, raczej obojętne z racji braku zainteresowania jedną ze stron. Natomiast inne, są z natury złe, przez co brak im moralnego kompasu, a czynienie zła stanowi dla nich pożywkę.
Wiedzę dotyczącą świata spirytystycznego mają znikomą, i przekazują nam w większości błędne i fałszywe przesłania, jednak spostrzegawczy obserwator/medium potrafi znaleźć w komunikatach od nich prawdziwe fakty które wykładają duchy wyższe.

Ich charakter można zaobserwować i określić z padających od nich słów.
Ich złość i frustracja spowodowana jest widokiem szczęścia istot dobrych, co stanowi udrękę dla nich samych. Tak na prawdę ich cierpienie spowodowane jest niegodziwościami których dokonały, jest to swoista pokuta za grzechy.
Te duchy możemy podzielić na kategorie:

10. DUCHY NIECZYSTE –
Noszą one kłamliwe maski, skłaniają się ku złu które jest ich głównym zajęciem, kłamią, za cel upatrują sobie ludzi o słabej psychice, charakterze, tylko po to aby nimi kontrolować co prowadzi do klęski oraz niepowodzeń tych osób w życiu fizycznym.
Jak je rozpoznać i zaklasyfikować? Głównym sposobem jest interpretacja ich słów, oraz zachowania. Są wulgarne, w ich sposobie wysławiania można wyczuć trywialność, banalność sprawy. A w komunikatach od nich można zaobserwować złe skłonności, długo nie potrafią odgrywać jednej roli w swoim zakłamaniu, co zwykle kończy się zdemaskowaniem oraz ujawnieniem ich pochodzenia.

9. DUCHY LEKKOMYŚLNE -
Są to duchy o skłonnościach do oszustw, zwykły wtrącać się do wszystkiego oraz mają gotowe odpowiedzi na wszystko nie biorąc pod uwagę prawdy. Są szydercze ale niewykształcone, stawiają przeszkody na ludzkiej drodze, wprowadzając w błąd swoimi kłamstwami i żartami.
Duchy tej klasy potocznie mówiąc nazywamy, skrzatami, gnomami lub chochlikami.
Ich komunikaty w kierunku ludzi zwykle są żartobliwe, dowcipne, lecz prawie zawsze pozbawione sensu czy głębszych treści.

8. DUCHY PSEUDOŚWIATŁE –
Te duchy posiadają istotne informacje lecz w swym zadufaniu wiedzą więcej niż zwykło im się wydawać. Posiadają jednak zdolności dzięki którym swoim wypowiedzią nadają pewnego rodzaju ton powagi, co dla nas bywa zgubne. Jeśli jednak chodzi o ich wiedzę i zdolności rzeczywiste, jest to nic innego jak wiedza z okresu życia materialnego. Są uparte, dumne, zarozumiałe, i zawistne.

7. DUCHY NEUTRALNE –
Są to duchy które nie potrafią się zdecydować po której stronie stanąć, czy wybrać zło czy też dobro. Nie są przeciętne, ani pod względem moralności ani też inteligencji. Są jednak stęsknione za światem materialnym.

6. DUCHY STUKAJĄCE I NIEPOKOJĄCE –
Właściwie jeśli o nie chodzi to nie tworzą one konkretnej klasy wyodrębnionej na podstawie cech osobowości. Mogą należeć do każdej z klas III rzędu. Manifestują się bardzo często w sposób spektakularny, jak na przykład stukaniem, falowaniem/zawirowaniem powietrza. Te duchy są bardziej niż pozostałe  przywiązane do materii, przyczyniają się do zmian zachodzących na ziemi, przez to że wywierają wpływ na powietrze, wodę, ogień, zjawiska zachodzące w głębi ziemi oraz ciała stałe.

 

 


 

 

RZĄD II – Duchy dobre
Charakterystyka ogólna

Rozumieją "Boga", nieskończoność, i korzystają ze szczęścia istot dobrych. Czynią dobro dzięki któremu są szczęśliwe, oraz kiedy udaje się im zapobiec złu. Ich zawiść nie dotyczy ani nie przepełnia, a ich źródłem szczęścia jest miłość. Jednak aby osiągnąć doskonałość muszą przejść próby. Cechuje je pragnienie dobra, natomiast jeśli o ich stopień rozwoju  chodzi muszą posiąść wiedzę, i dobroć, są też lepiej rozwinięte które mają moralność.
Z racji tego iż nie do końca wyzbyły się wpływu materii, starają się zachowywać odpowiednio do swojej rangi. Cechują je pozostałości zachowań czy też słów z życia cielesnego.
Te duchy, starają się zawrócić ludzi ze złej drogi, chronią, inspirują pozytywnymi myślami oraz nastawieniem. Bronią również przed wpływem duchów złych.

Możemy je podzielić na podstawowe cztery grupy:

5. DUCHY ŻYCZLIWE –
Główną ich cechą jest dobroć. Ochrona, z której czerpią przyjemność, jednak jeśli chodzi o ich intelekt to postęp dokonał się bardziej w kierunku moralnym niż intelektualnym.
4. DUCHY WYKSZTAŁCONE –
Są duchami o niezwykle rozległej wiedzy naukowej, jeśli jednak o morale chodzi to nie przykładają do niej wagi. Na naukę patrzą przez pryzmat jej pożyteczności.
3. DUCHY ŚWIATŁE –
Na ich znamienny charakter składają się najwyższe zalety moralne. Mimo że nie posiadają nieskończonej wiedzy, obdarzone są zdolnością umysłu, która daje im możliwość oceniania w sposób właściwy ludzi i rzeczy.
2. DUCHY WYŻSZE –
Ich trzema najważniejszymi cechami są wiedza, mądrość, oraz dobroć.
Sposób ich mowy wyraża życzliwość, jest godna, płynna, wyniosła oraz urzekająca. Ich wyższość sprawia że lepiej niż pozostałe duchy przekazują prawidłowe wyobrażenia o sprawach świata bezcielesnego w granicach tego, co wolno człowiekowi wiedzieć.
Chętnie komunikują się z ludźmi, którzy szczerze szukają prawdy i których dusza jest dostatecznie uwolniona od ziemskich więzi, by byli w stanie prawdę tę pojąć, odwracają się jednak od tych, którymi powoduje wyłącznie ciekawość, bądź od tych, którzy pod wpływem materii odchodzą od czynienia dobra.

Rząd I – Duchy czyste

Charakterystyka ogólna.
Całkowity brak wpływu materii na sferę ducha. W porównaniu z duchami innych rzędów, wyższość intelektualna przy absolutnej moralności.
1. Klasa jedyna –
 Duchy te przeszły wszystkie stopnie w hierarchii i wyzbyły się wszelkich materialnych nieczystości. Osiągnąwszy doskonałość, nie muszą już doświadczać prób i cierpienia. Nie musząc wcielać się w materialne  ciała, żyją wiecznym życiem w łonie Boga.

Mogą korzystać ze szczęścia którego już nic nie zakłóci, ponieważ nie dręczą już ich potrzeby z życia materialnego. Jednak ich szczęście nie polega na bezczynności. duchy te są wysłannikami i swoistymi reprezentantami siły wyższej której polecenia wypełniają celem utrzymania harmonii. Sprawują panowanie nad duchami niższymi od nich,doskonalą je i wyznaczają im zadania.
Wspieranie ludzi w ich cierpieniach, nawracanie ku dobru czy odkupieniu błędów, które oddalają ich od najwyższego szczęścia, jest dla tych duchów przyjemnym zajęciem. Czasem określa się je mianem aniołów, archaniołów czy serafinów.

Ludzie mogą i są w stanie się z nimi komunikować, one natomiast nad nimi czuwają, lecz nie istnieje żadna możliwość nad nimi panowania lub kontrolowania ich. Byłoby to zarozumialstwem.
Źródło Księga duchów - Allana KardecZMARLI TRAGICZNIE
 
Ogólnie przyjęte wierzenie w duchy to uznanie ich za osoby zmarłe, które w jakiś sposób zostały zablokowane w naszym świecie, często w wyniku tragedii urazu czy wypadku.
Mówi się że tego typu duchy nawet nie zdają sobie sprawy z sytuacji w której się znalazły Znakomity łowca duchów, Hans Holzer, mówi: Duch jest ludzkim istnieniem, które opuściło ciało fizyczne, zazwyczaj w traumatycznym stanie i zazwyczaj nie jest świadome swojego rzeczywistego stanu. Wszyscy jesteśmy duchami zamkniętymi w ciele fizycznym. Podczas odejścia, nasze ciało spirytualne przechodzi do następnego wymiaru. Duch, z drugiej strony, po urazie, jest zablokowany w naszym fizycznym świecie i musi zostać wypuszczony, by iść dalej.
Taki duch, znajduje się w pewnego rodzaju  otchłani  w której odwiedza miejsca własnej śmierci lub miejsca, w których doznawał przyjemności w trakcie swojego życia. Tego typu duchy bardzo często przejawiają kontakt ze światem żywych, w pewnym stopniu są one świadome swojego stanu,  manifestują  swoją obecność gdy zostaną zauważone w momencie kiedy mogą się zmaterializować, jednak nie zdają sobie sprawy iż straciły życie. Nie rozumieją z jakiego powodu bliscy je ignorują. Osoby posiadające zdolności parapsychologiczne, twierdzą że potrafią się z nimi kontaktować, po to aby pomóc im zrozumieć stan w jakim się znalazły.
Istnieją doniesienia, o sytuacjach w których można wyczuć zapach niedawno tragicznie zmarłej osoby. Może być to  ulubionych zapach perfum tejże osoby, lub jeśli paliła ona papierosy to zapach tytoniu. Przytoczę przykład zasłyszany lata temu od mojego ojca, którego kolega jednej z grudniowych nocy zmarł w celi więziennej na atak serca a którego żonę tej samej nocy zbudził silny zapach kwiatów jeśli dobrze pamiętam akacji, ulubionego zapachu ów więźnia.
Kolejnym sygnałem świadczącym o obecności ducha zmarłego, mogą być przedmioty, które w niewyjaśniony sposób znalazły się na naszej drodze, mimo że zostawiliśmy je w zupełnie innym miejscu. Wiele osób uważa, że przedmioty o znaczeniu symbolicznym, takie jak zdjęcia czy biżuteria, mogą w tajemniczy sposób zmieniać swoje położenie. Ich zdaniem, w ten sposób zmarli próbują zwrócić na siebie naszą uwagę.

 

 

 

 

TRAGICZNIE ZMARŁY A POLTERGEIST

Nagła śmierć jest czymś, co pociąga za sobą wiele konsekwencji także w wymiarze „dalszego życia”. Osoba śmiertelnie chora długo oswaja się z wizją własnej śmierci. Ten moment jest przez nią oczekiwany i przemyślany, co sprawia, że następujące po sobie wydarzenia w momencie śmierci ciała fizycznego nie są aż takim szokiem, jak w przypadku nagłej śmierci. Najczęściej bywa że duch osoby tragicznie zmarłej tkwi w pewnego rodzaju letargu, który nie pozwala im zrozumieć tego co się wydarzyło, to w pewnym stopniu szok pourazowy, z którego nie mogą sami wyjść.
W chwili swojej śmierci, nie idą w stronę "światła", tak na prawdę nie wiedząc co się dzieje, nie rozumiejąc czemu inni ich unikają. Jedna z teorii głosi że takie duchy zamieniają się w poltergeisty. Bywa że duch zamiast odejść w spokoju, każdego dnia staje się bardziej sfrustrowany, smutny, zły... Jeśli nie znajdą kogoś kto pomoże im zrozumieć tego co się wydarzyło, odnaleźć spokoju, z biegiem lat  zamieniają się we wspomniane w poprzednim artykule poltergeisty.
 Ich złość brak zrozumienia i frustracja każdego dnia narasta, bliscy umierają, odchodzą, jednak te duchy zostają w jednym miejscu  aż w końcu są na tyle wściekłe że próbują wyładować swoją złość na konkretnej upatrzonej wcześniej osobie. Może to być nowy właściciel domu, w którym duch doznał śmiertelnego wypadku i został uwięziony na lata a nawet wieki, a może to być  córka/syn nowego nabywcy, osoba przechodząca pewnego rodzaju załamanie nerwowe, która jest łatwym celem dla poltergeista.

  ZAPISY/PROJEKCJE
 

Niektóre duchy to  zapisy/projekcje pewnej sytuacji/zdarzenia  niczym urwana klisza filmu która bezustannie się powtarza, za przykład może posłużyć pielęgniarka biegnąca korytarzem szpitala do pacjenta z czasów wojny, wielokrotnie  widziana przez ułamki sekund. Śmiech dziecka w miejscu w którym kiedyś ono się bawiło, płacz kobiety po utracie tegoż dziecka po walce z chorobą a która popełniła wkrótce po owym wydarzeniu samobójstwo, czy nawet pojazdy, które z oddali mogą być słyszalne mimo iż ich czas już dawno przeminął. Są to tkwiące w pętli czasu zapisy sytuacji niczym wspomniana urwana klisza filmu odtwarzana w kółko.
Zobaczymy coś w miejscu, gdzie nic nie powinno się znajdować. Usłyszymy głos, kiedy nikogo nie będzie w pobliżu. Doznamy uczucia, że ktoś stoi za nami albo obok nas. Ujrzymy twarz zmarłej, ukochanej osoby w lustrze. Przy wywołaniu zdjęcia rodzinnego może się zdarzyć, że otrzymamy obraz osoby, której już z nami nie ma.
Na pytanie czemu ów zapisy sie powtarzają, nie ma zrozumiałej odpowiedzi, przypuszczalnie jednak tego typu nawiedzenie jest częścią dawnych wydarzeń. Istnieje wiele historii o duchach i dziwnych wydarzeniach, wszystkie je trudno jest wyjaśnić, często również brak im jakichkolwiek dowodów na potwierdzenie swojej autentyczności. Brane jest również pod uwagę  wszelkiego rodzaju zniekształcenie w wyniku stresu oraz emocji osoby która doświadczyła ów zjawiska, a może ono wpłynąć na ocenę sytuacji.

POSŁAŃCY
 

Jest to typ duchów które występują najczęściej. Są to osoby  niedawno zmarłe i  zwykle ukazują się  bliskimi w żałobie. Świadome własnej śmierci, mogą również nawiązywać kontakt ze światem żywych. Najczęściej przychodzą po to aby powiadomić  że są  szczęśliwe i aby nie rozpaczać po ich odejściu. Tego typu duchy zjawiają się  zwykle tylko raz i jedynie przez chwilę. Często ich pojawieniem się towarzyszy Omen, np. spadnięcie obrazu czy dziwne uczucie, bądź po prostu świadomość, że ta osoba jest w domu. Jest to pewnego rodzaju wiadomość niosąca pomoc w dojściu kogoś żyjącego  do siebie, po niedawnych dla niej trudnych wydarzeniach. Tego typ nawiedzenia jest pewnego rodzaju pożegnaniem, jednak bywa, że odwiedziny  ducha są  ostrzeżeniem, przed czymś co ma nadejść. Zwykle nie są one szkodliwe, nie mają niecnych zamiarów...

To z jakim duchem mamy do czynienia, zależne jest od jego zachowania. Powinno się zawsze brać pod uwagę wszystkie nawet najdrobniejsze szczegóły które od czasu pojawienia się niepokojących zjawisk miały miejsce w lokalizacji zaobserwowanej aktywności. Duch nie zawsze ukaże swoją obecność od razu, często potrzebuje do tego sporego nakładu energii, oraz czasu. Bywa, że zirytowany jakimś zdarzeniem oraz zaniepokojony zmianami, postanowi się ujawnić nawet po wielu latach od przykładowego wprowadzenia się przez osobę do domu. Innym razem, nie stara się nawet ukryć swojej obecności i bywa że już po pierwszych godzinach w nowym miejscu zauważasz że coś nie do końca jest w porządku. Ludzka natura jednak jest skłonna do bagatelizowania i zagłuszania swojej intuicji która często stara się nas ostrzegać przed być może nadchodzącym nieszczęściem, dlatego pamiętaj aby zawsze zwracać uwagę choćby na stukania w ścianach w których nic nie powinno się znajdować, ważna jest szybka reakcja jeśli rzeczywiście czujemy odmienność miejsca. Istotny również jest kontakt z ekspertem w dziedzinie spirytystycznej, może to być medium, lub egzorcysta. Nigdy nie należy samodzielnie i bez odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy brać sprawy we własne ręce, może skończyć się to eskalacją zjawiska.


LUDZIE CIENIE

Ludzi cienia widywano już w starożytności, jednak ich "prawdziwe życie" zaistniało w 2001 roku podczas jednej ze słynnych audycji Arta Bella dotyczących zjawisk nadprzyrodzonych. Bell dostał tysiące wiadomości a nawet szkiców, od ludzi którzy widywali cienie.
Co o nich wiemy? Otóż są to istoty  wysokie, często przedstawiane nawet jako dwumetrowe o nieludzko  długich rękach. Jedne potrafią się przesuwać inne zaś po chwili znikają, jakby ich nigdy w danym miejscu nie było. Zauważane są głównie kontem oka, w ciemnym miejscu do którego nie dochodzi światło. Istnieją doniesienia iż nie posiadają twarzy, czasami jednak ludzie je widujący  są w stanie dostrzec ich czerwone świecące oczy.
Cienie, najczęściej pojawiają się w domach w których panują negatywne emocje. Nie oznacza to jednak że są złe, lecz że karmią się ludzkimi negatywnymi emocjami które dają im swoistą energię. Jeśli jesteś osobą spokojną, nie masz czego się obawiać. Jeżeli jednak ów istota wywołuje u Ciebie silną obawę, lęk, należy uciekać. Ludzie cienie, nie są częścią naszego wymiaru, przechodzą one do naszego materialnego świata gdyż są głęboko nami zainteresowane, jak twierdzi jeden z rozmówców Bella.
Ludzie praktykujący OBE, czyli projekcję astralną lub po prostu wyjście z ciała. Twierdzą, że podczas swoich podróży widują takie istoty.  Nie robią one nic, tylko chodzą. Zakładając, że projekcja astralna działa i nie jest jedynie częścią świadomego śnienia, można też przypuszczać, że cień to po prostu człowiek, który tymczasowo opuścił swoje ciało i zwiedza świat.

 

 

 

 

GENTLEMEN W KAPELUSZU

Badacze zjawisk paranormalnych nie są pewni, czy ów gentlemen należy do tej samej grupy co ludzie cienie, jednak jest bardzo dużo podobieństw miedzy nimi które mogą sugerować że jest to inny ich rodzaj.
Wspomniany mężczyzna  pojawia się w nocy, często równo o godzinie trzeciej. Jest bardziej skondensowany niż inne cienie (100 procent czerni w czerni), na głowie nosi kapelusz z szerokim rondem. Jego ciało zdaje się unosić nad ziemią.  Podobno mężczyzna zjawia się, kiedy sytuacja rodzinna jest wyjątkowo ciężka i kolejna awantura czyha w każdym pokoju. Wtedy wszyscy domownicy mogą zobaczyć tę istotę. Jednak według świadków, kiedy się pojawia, niepokój wcale nie maleje, przeciwnie - rośnie z każdą kolejną sekundą, całe pomieszczenie zdaje się być przepełnione strachem.


Ludzie od dawien dawna próbują nawiązać kontakt z duchami. Często ponoszą konsekwencje w postaci opętań, lub braku umiejętnego odesłania duszy do jej naturalnego środowiska. W dzisiejszych czasach rolę medium przejęła elektronika, co sprawiło ze byle amator jest w stanie nawiązać z duchem kontakt.
Odbywa się to  poprzez odczyty nagrań z odbiorników radiowych i telewizyjnych. W ciągu ostatnich lat pojawiały się coraz bardziej zaawansowane urządzenia, jednak wciąż nie dają one zbyt jasnego przekazu.  Nasi przodkowie wierzyli, że granica między światem zmarłych i naszym jest najcieńsza o zmierzchu i o świcie – kiedy dzień i noc się „przenikają”.
Jedni wierzą w duchy, inni uważają je tylko za wyobraźnię. Jeszcze inni starają się znaleźć naukowe albo choćby realistyczne wyjaśnienie tego zjawiska. Jednak ocenę czy one rzeczywiście istnieją czy są jedynie wymysłem naszej wyobraźni, pozostawiam Wam.

Czytany 2906 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 17 maj 2018 20:17

Najnowsze od Lil Diva

Więcej w tej kategorii: Poltergeist - Niekoniecznie duch. »

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.