;
poniedziałek, 12 marzec 2012 08:25

Czarny Post

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

WRATA

 Wrata jest słowem oznaczającym śluby i odnosi się do podejmowania postanowień i działań w ścisle określonym celu. Wrata często łączy się z tapa, czyli pokutami.
 Tapa dosłownie znaczy gorąco, a w rozumieniu potocznym oznacza narzucenie sobie jakichś ograniczeń, wyrzeczeń.
 Podejmowane śluby i determinacja w naszych wyrzeczeniach i rezygnacji na określony czas z różnych rzeczy czy wygód mają na celu ukazanie bogu, bóstwom naszych pragnień i determinacji by osiągnąć wybrany cel oraz zjednanie łaski boga, bóstw na rzecz osiągnięcia naszego celu.
 Cel ten może być różny i zleży od osoby, która wykonuje wrata i może być materialny (jak np. zdobycie pracy, sukces w w biznesie, wyleczenie z choroby) ; lub związany z rozwojem osobistym (pozbycie się złości, chciwości, poprawienie koncentracji itp.) albo cel duchowy (zbliżenie się do boga, zrozumienie świata i jestestwa, osiągnięcie objawienia).


 Śluby czyli wyrzeczenia powinny być dostosowane do wielkości pragnienia i im większy i trudniejszy do spełnienia cel, tym ślub powinien być poważniejszy. Niektóre śluby i postanowienia można dodać do swojego codziennego życia (jak np. niespożywanie określonych pokarmów, branie chłodnej kąpieli) i mogą być one spełniane okresowo lub dożywotnio. Inne wrata spełnia się podczas szczególnych dni jak np. przed świętem jakiegoś bóstwa lub przed rocznicą jakiegoś wydarzenia (np. objawienia się bóstwa, śmierci mistrza, czy guru). Jeszcze inne wrata wymagają wygospodarowanie wolnego czasu jak np. pielgrzymka lub całkowite dłuższe odosobnienie. Większe śluby można podejmować przed różnymi wydarzeniami rodzinnymi jak np. przed poczęciem potomka, by w rodzinie pojawił się szlachetny człowiek, albo w celu uzyskania oświecenia lub znalezienia odpowiedniego męża czy żony.


 Codzienne śluby. Są to między innymi drobne postanowienia i obejmują one okresowe lub stałe wrata, które można dodać do swojego życia, nie zmieniając jednak jego biegu.
 Poniżej jest lista tych typowych ślubów – postanowień popularnych w Indiach, ale możemy z powodzeniem dodać swoje własne. Najważniejszym warunkiem jakie stawiają święte księgi dotyczące wrata jest to, by nie były szkodliwe dla ciała i psychiki oraz by ich wypełnianie nie utrudniało życia innym.
 Założony cel nie powinien nikomu szkodzić i nie powinien być zbyt egoistyczny.
 Np. gdy prosimy o wsparcie finansowe, to nie zapomnijmy o potrzebujących, gdy nasze wrata się spełni.
 Przy podejmowaniu wrata należy przemyśleć długość jego trwania.

 1. Kąpiel.

 Regularne branie kąpieli jest rytuałem religijnym oczyszczającym ciało i ducha. Podczas rytualnej kąpieli, by spełniła ona swoje zadanie zalecane jest podczas jej stosowania recytacja modlitw, mantr, świętych tekstów i medytacja o Bogu. Księgi Wed opisują zalety porannej chłodnej kąpieli.
 Ciepła kąpiel oczyszcza ciało fizyczne, a zimna ożywia subtelne ciało, daje siłę, wrażliwość, długie życie, balans cielesny i czystość. Poranna chłodna kąpiel zwiększa wiedzę i determinację i zapewnia spokój umysłu usuwając nieszczęście, lament, degradację i złe myśli.
 Chłodna poranna kąpiel ma idealne zastosowanie jako wrata. W czasie większych ślubów można spełniać dziennie trzy kąpiele: rano przed wschodem słońca, w południe i wieczorem.
 Kąpiel składa się z dwóch części; oczyszczenia ciała i medytacji o Bogu.
 W czasie wrata woda używana do kąpieli nie powinna być lodowato zimna, lecz powinna delikatnie chłodzić ciało, dając uczucie orzeźwienia. W pierwszej fazie kąpieli można użyć wody ciepłej dzięki której lepiej domyjemy ciało, a po myciu pod koniec kąpieli używamy wody chłodnej.
 Polewając chłodną wodą ciało, medytujemy o oczyszczającym charakterze i mocy wody jako boskiej energii. W czasie polewania ciała chłodną wodą możemy wypowiadać np. tę mantrę:

 „ om apawitrah pawitro wa sarwawastham gato ‘pi wa jah smaret pundarikakszam sa bahjabhjantarah śucih”

 co znaczy:

 „Niezależnie od tego czy ktoś jest czysty czy nieczysty, niezależnie w jakich warunkach życia się znajduje, jeśli pamięta o Najwyższym, staje się natychmiast oczyszczony” (Garuda purana).

 W Indiach powszechnie stosowana praktyką jest masowanie ciała olejkiem przed wzięciem kąpieli.
 Oprócz tego, że olejek natłuszcza ciało, zapobiegając jego wysychaniu, to wnika w pory skóry oczyszczając ciało z brudu. Nadmiar olejku który się nie wchłonął zostaje potem zmyty podczas kąpieli.

 2. Powstrzymywanie się od spożywania określonych pokarmów.

 Takie śluby można spełniać jednodniowo albo przez dłuższy czas. Na przykład jeśli wegetarianizm nie jest naszą codzienną dietą, możemy pościć nie jedząc mięsa. Można na okres postu zrezygnować z napojów alkoholowych, cukru, soli, zbóż, mleka czy innych produktów.
 Ważne przy tym jest, byśmy odczuwali ten brak. Np. gdy palimy tytoń, możemy powziąć ślub o rezygnacji z palenia tytoniu np. przez określoną liczbę dni, bądź wprowadzenie ograniczenia palenia przez jakiś czas np. wypalenie papierosa co 4-5 godzin.

 3. Jedzenie jednego posiłku dziennie lub poszczenie przez cały tydzień.

 Do takiego postu warto przygotować się wcześniej ograniczając jedzenie dzień wcześniej, a gdy przerywamy post, również stopniowo zwiększamy posiłki by dojść do normalnego żywienia.
 Co do tej formy postu, tzn. jedzenia jednego posiłku przez jakiś czas, to taki post zastosowałem dla siebie w pewnej intencji z pozytywnym skutkiem (ale nie będę mówił w jakim celu to zastosowałem).
 Więc przez dziewięć dni z rzędu jadłem tylko jeden posiłek dziennie (ryż z soczewicą).
 Poza tym przed wizerunkiem Hindu Maty (zdjęcie sobie wydrukowałem) w celu osiągnięcia celu recytowalem dziennie 108 razy mantrę „Om Namah Shivaya”
 [Hindu Mata - najmłodsza ze wszystkich Mat, opuściła swoje fizyczne ciało ("wzięła" mahasamadhi) podczas ceremonii Panchagni w wieku 15 lat. Spełnia życzenia ludzi, którzy zwracają się do niej o pomoc.
 Więcej o niej możesz przeczytać na stronie http://omgurudev.prv.pl/
 Klikając na język Polski – potem zakładka: Uczniowie-Święci ]

 4. Zachowanie całkowitego milczenia.

 Ten ślub nazywa się „mauna” i często są podejmowane przez osoby praktykujące dżapa (praktyka intonowania świętych imion lub powtarzanie mantry na mala /108 koralików/ ).
 Osoby podejmujące ten ślub postanawiają, że przez dzień nie będą wypowiadać żadnego innego słowa oprócz mantry, którą nieustannie powtarzają.
 Często praktykę ‘mauna’ łączy się z innymi dłuższymi ślubami, gdy nie jest możliwe zachowywanie milczenia przez dłużej jak jeden dzień, ponieważ w codziennym życiu, żyjąc w świecie i wypełniając obowiązki zachowanie milczenia powodowałoby komplikacje. Na dłuższe ‘mauna’ mogą pozwolić sobie osoby będące w odosobnieniu, np. w klasztornej celi.

 5. Wykonywanie codziennej pudży, dżapa, ćwiczeń z jogi, ofiarowanie modlitw są to doskonałe wrata, które spełniają wszelkie pragnienia.

 [Pudża - wielbienie, ofiara, szacunek – hinduistyczny obrzęd religijny, podczas którego składa się bóstwu ofiarę. W zależności od czczonego bóstwa przedmiotem ofiary mogą być owoce, kwiaty, ghi. Zwykle podczas pudży palone są kadzidła.]

 6. Spanie na ziemi, na podłodze lub twardym posłaniu.

 7. Studiowanie świętych pism.
 Ślub ten odnosić się może do codziennego czytania określonych świętych ksiąg przez pewien czas w celu ich gruntownego przestudiowania i zrozumienia lub zapamiętania ważniejszych treści.

 8. Rozdawanie jałmużny biednym i potrzebującym jest doskonałą forma pokuty i wrata.
 Jałmużna to nie tylko ofiarowanie pieniędzy. To także ofiarowanie naszego czasu, wiedzy, umiejętności. Jałmużna jest to dobrowolne zrzeczenie się owoców swojej pracy. Księgi mówią, że osoba która otrzymuje jałmużnę (w szczególności pieniądze), powinna ją wydać w odpowiedni sposób. Jeśli wyda ją i wykorzysta na cele destrukcyjne (alkohol, narkotyki) przyniesie to tylko szkodę nie tylko ofiarowanemu ale też ofiarodawcy. Jałmużnę dajemy osobom, które naprawdę tego potrzebują. Jałmużna niesie ze sobą karmę ofiarodawcy, więc dlatego trzeba być uważnym w jej przyjmowaniu. Dawanie jest sztuką, dlatego ofiarodawca nie powinien pragnąć rewanżu czy przyszłych korzyści, bo nie jest to jałmużna tylko kupiectwo. Również nie dajemy dla zyskania podziwu czy zyskania sławy.
 Również karmienie zwierząt, zwłaszcza w zimie jest dobrą praktyką, którą można zastosować jako wrata. Karmienie szczególnie tych zwierząt, które są oddalone od osiedli ludzkich jak np. kruków, gawronów i wron przebywających w lasach i na polach.
 - - - - -


 Dłuższe śluby


 Czaturmasja zwana ofiarą czterech miesięcy, od składania jej co cztery miesiące. Czaturmasja związana jest ze starowedyjskim rytuałem czaturmasja, obchodzone przez dwa tygodnie grudnia, w czasie przesilenia zimowego) – to okres w którym szczególnie poleca się podejmowanie wrata. Podczas całej czaturmasji osoby podejmujące wrata rezygnowały z golenia się, obcinania włosów i paznokci, spały na gołej ziemi, jadły jeden posiłek dziennie, powstrzymywały się od przyziemnych rozmów a swój czas poświęcały na studiowanie świętych pism, dyskusje nad nimi, na medytacje, wielbienia i odwiedzanie świątyń

 KATJAJANI WRATA
 Są to śluby spełniane przez samotne dziewczęta w celu znalezienia odpowiedniego męża. Trwają przez cały miesiąc, a rozpoczynają się pierwszego dnia zimy.
 Podczas wrata dziewczyna rezygnuje z używania wszelkich kosmetyków, masażów olejkami.
 W tym kresie je się tylko raz dziennie. Rano należy wstawać przed wschodem słońca, wziąć poranną chłodną kąpiel, skupić umysł na dżapa (praktyka intonowania świętych imion lub powtarzanie mantry) i wielbieniu bogini Katjajani (małżonka Śiwy) przez ceremonie pudży. Po ofiarowaniu przedmiotów wielbienia boginię należy prosić o spełnienie pragnienia posiadania odpowiedniego męża.
 
 Spełniając te wrata, można dołożyć do codziennej procedury inne elementy wg. uznania.

 SANKALPA

 Jest rytuałem praktykowanym przez wiele hindusów. Jest wykonywany przed codzienna medytacją, wielbieniem czy przeprowadzaniem ważnych ceremonii, inicjacji, przed wprowadzeniem się do nowego domu, przed wypowiadaniem obietnicy.
 Celem tego rytuału jest zapisanie w historii wszechświata czynności, która ma się wydarzyć oraz uświadomienie sobie wpływów kosmicznych w danym momencie. Sankalpa przypomina również o celu czynności, jaką zamierza się wykonać.
 Sankalpę wykonuje się ze skupionym umysłem (najlepiej siedząc na macie ze skrzyżowanymi nogami). Na prawą rękę bierzemy trzy krople wody, a po wypowiedzeniu sankalpy spuszczamy na podłogę. Woda gdy dotknie ziemi pieczętuje rozpoczęcie aktu. Słowa zostały wypowiedziane i nie można ich cofnąć.
 Rozpoczętą ceremonię czy medytację nie należy przerywać. Sankalpa składa się z trzech części – z podania dokładnej daty wydarzenia, wypowiedzenia imienia osoby, która wykonuje tę czynność i dla czyjej korzyści to robi (czy dla siebie czy dla innych) oraz z oznajmienia celu ceremonii.
 Sankalpę można wypowiedzieć w ojczystym języku lub w sanskrycie. (Uważam, że można słowa sankalpy ułożyć w wierszowane rymy, - wtedy to wybitnie dobrze oddziałuje na podświadomość).

 Przykład sankalpy:

 Przed sankalpą możemy zapalić kadzidełko, zapalić świece (np. na ołtarzyku z odpowiednimi bóstwami gdy potem będziemy wykonywać pudżę, wielbienia, medytacje itp.)
 Na prawą dłoń bierzemy trzy krople wody i siadamy.

 Dzisiaj … lat od narodzin [np. Chrystusa czy inne kalendarzowe wydarzenie wpisane w ludzką świadomość] … miesiąca …., dnia przybywającego/ ubywającego Księżyca [lub innego wydarzenia astrologicznego np. pozycja słońca w zodiaku] … w…[dzień tygodnia] , w Polsce, w mieście …….. , ja [imię i nazwisko] … wykonuję…. [np. codzienną medytację, rytuał, pudżę…] w celu …. [podajemy nasz cel który chcemy osiągnąć].

 Teraz spuszczamy na podłogę krople wody które przed sankalpą wzięliśmy na prawą dłoń a następnie przystępujemy do rytuału, medytacji czy innych działań.
 ………………
 Wyrzeczenia, a szczególnie post jest bardzo potężnym narzędziem powodującym zmiany nie tylko w nas samych ale na zewnątrz w świecie. Mówi się, że bogowie są bezsilni wobec człowieka podejmującego post i jego determinacji w osiągnięciu celu oraz, że grupa ludzi podejmujących post i wspólnie medytujących może wpływać na losy swojej społeczności i zapobiegać klęskom żywiołowym.

 O tym, że post i medytacja wpływają nie tylko na ciało, widzieli już od dawna jogowie i ludzie zajmujący się magią. Post w połączeniu z medytacją budzi wewnętrzną energię kundalini, a ta przepływając przez wszystkie czakry od dołu do góry oczyszcza je i aktywizuje dając różne jogiczne moce.
 Jak zapewnia Janglidas Maharaj przez post i medytację wznieca się ogień kundalini, który może spalić komórki nowotworowe.

Czytany 14850 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 01 maj 2017 16:33

1 komentarz

  • Link do komentarza Ewa sobota, 24 luty 2018 10:15 napisane przez Ewa

    Artykuł bardzo ciekawy, ale wygląd strony bardzo ponury, emanuje złą energią. Przez tę czerń tekst na tym tle jest bardzo nieczytelny.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.