;
poniedziałek, 08 czerwiec 2009 00:00

VooDoo

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(9 głosów)

VooDoo (z francuskiego vaudou), religia i kult na Haiti, będący mieszaniną elementów religii katolickiej i wątków wierzeń ludów afrykańskich (szczególnie Joruba, Kongo, Fou). W voodoo istnieje wiara w jednego Boga, połączona z kultem wielu miejscowych i afrykańskich duchów oraz świętych katolickich. Duchy (loa) mogą pomagać (loa rada) lub szkodzić (loa petro). Kapłan (houngan) za pomocą obrzędów religijnych i magicznych zjednuje je i podporządkowuje.

 

Podczas rytuałów, dzięki którym uczestnicy wchodzą w trans, duchy opanowują różne osoby. Charakterystycznym elementem voodoo jest zombi - wiara, że dzięki magii można ożywić ciało zmarłego i spowodować, iż będzie ono np. pracować na polu jako pewnego rodzaju automat. Zombi może stać się też człowiek zatruty szczególnym rodzajem trucizny.

Trans, stan organizmu charakteryzujący się osłabieniem kontaktu z otoczeniem, zawężoną świadomością, minimalną wrażliwością na bodźce zewnętrzne. Osoba pogrążona w transie może wykonywać czynności automatyczne, nie kontrolowane przez świadomość. Przyczyny zapadania w trans mogą być różnorakie, m. in.: działanie środków halucynogennych, ćwiczenia jogi, medytacje, hipnoza. W badaniach nad stanami transu stosuje się elektroencefalografię.

Zombi(zombie) to w wierzeniach VooDoo (wudu) żywy trup; pozbawione duszy ciało zmarłego, pod wpływem specjalnych zabiegów magicznych powstałe zza grobu i zdolne do spełniania różnych czynności nakazanych przez mistrza (może niszczyć i zabijać, ale też wykonywać ciężkie prace, np. uprawiać rolę). W Zombi zmienia się zwykle jego ofiara, a często i zmarły, który za życia nie zdążył zemścić się za doznane krzywdy. Słowo Zombi istnieje w wielu językach afrykańskich. W Kongo oznacza "fetysz", w Dahomeju odnosi się przede wszystkim do boga-pytona. We współczesnym kulcie VooDoo czarownik, zamierzający stworzyć Zombi, zaklina bóstwo w postaci węża. Żywy trup, czyli Zombi, jest niewolnikiem złego Czarownika, zwanego także BOKOR, który niedawno zmarłe osoby wyciąga zza grobu i dzięki magicznym siłom budzi do nowego, ponurego życia. Zombi może wprawdzie oddychać, jeść, słyszeć, a nawet mówić, ale nie pamięta nic z poprzedniego życia, ani też nie rozumie swojej nowej formy egzystencji. Zombi to, podobnie jak wampir w tradycji europejskiej, trup obdarzony sztucznym życiem. Jednakże w przeciwieństwie do wampira nie jest on niezależną istotą poddającą żywych swej złej woli. Zombi to pewnego rodzaju robot, poruszający się i oddychający trup będący niewolnikiem czarnego maga, który zaprogramował go do spełniania potwornych czynów. Poznają żywe trupy po określonych cechach: Zombi kołysze się podczas chodzenia, porusza się mechanicznie, ma szklany, nie ukierunkowany wzrok i nosowy głos. Tę ostatnią cechę kojarzy się powszechnie na Haiti ze śmiercią. Istnieje tam zwyczaj zatykania bawełną osobie zmarłej dziurek nosa. Właśnie taki sposób mówienia cechuje GUEDE - mrocznych i lubieżnych bogów śmierci w panteonie VooDoo. Wyznawca kultu, opętany przez jednego z bogów, zaczyna przemawiać głębokim, nosowym głosem.

Magia destrukcyjna. Najczęściej sprowadza się do działań opierających swą skuteczność na formułach destabilizujących działanie praw równowagi. Przedmiotem magii może być w zasadzie wszystko. W szczególności ludzie, związki międzyludzkie, struktury władzy... Do magii tej zaliczyć trzeba też magię miłosną oraz obronną, a to za sprawą faktu istnienia prawa natury, mówiącego, iż akcja równa być musi reakcji - każde oddziaływanie musi napotkać stosowne kontr działanie, każda pustka musi natychmiast zostać wypełniona. Przy opisie form destabilizacji umieściłem dogodną formę rytualną, umożliwiającą zwiększenie stanu koncentracji przy tworzeniu formuły:

 1. Destrukcja osobowości, choroba umysłowa, obłęd, samobójstwo. - Medytacja koncentracyjna, wskazana obecność przedmiotu należącego do przeciwnika.
 2. Destrukcja więzi rodzinnych, więzi przyjaźni. - Medytacja koncentracyjna., taniec medytacyjny.
 3. Destrukcja relacji władzy. - Medytacja wnikająca.
 4. Destrukcja funkcji konkretnego organu ciała. - Wskazana obecność symbolicznego obrazu przeciwnika, lalka lub rysunek.
 5. Destrukcja funkcji życiowych - śmierć. - Jak wyżej.
 6. Destabilizacja równowagi łańcuchów przyczynowo-skutkowych. - Medytacja koncentracyjna wnikająca w istotę procesu przyczynowo-skutkowego.
 7. Destrukcja działań obcej magii. - Medytacja podtrzymująca integralność psychiki.
 8. Magia miłosna. - Wskazana obecność przedmiotu więzi z partnerem.

Przystępując do medytacji pamiętać należy, iż Dobro i Zło stanowią awers i rewers tej samej monety świata. Zło pojawiło się na świecie z powodu urodzin Dobra. Dobro zostało przywołane z powodu istnienia absolutnego Zła. Dzięki tym narodzinom, możliwe jest istnienie równowagi we Wszechświecie. Magia niszczycielska zawdzięcza swą skuteczność prawie Akcji i Reakcji wzajemnych oddziaływań; miejscowe zakłócenie stanu równowagi możliwe jest dzięki zwiększeniu stabilizacji Wszechświata w innym miejscu. Analogicznie dążenie do zwiększenia elementów Dobra w jednej części kosmosu prowadzi do wzrostu pierwiastków Zła w innej.

Formuły destabilizacji.

Organizm ludzki, zwierzęcy i roślinny istnieje dzięki wymianie energii z otoczeniem i dzięki utrzymywaniu się w stanie równowagi energetycznej. Formuły zniszczenia organizmu odnoszą się do działań, mających na celu zakłócenie rytmu pracy jednego z układów organizmu. Medytacja wprowadzająca do stosowania formuł destabilizacji organizmu powinna polegać na dokładnym poznaniu zasad funkcjonowania mechanizmów fizjologii oraz anatomii. Przykład formuły:

"potęgą mojej (pod-, nad-) świadomości, dzięki mądrości i głębi mojego wyższego Ja, rozkazuję, aby desynchronizacji uległa życiodajna praca organizmu mojego przeciwnika; mocą potęgi rozkazuję, by ustała praca płuc, wątroby..."

Oczywiście formuła powinna być odpowiednio dopasowana do warunków konkretnej sytuacji. Niemożliwe jest wytworzenie formuły odnoszącej się do całości procesów biologicznych w organizmie istoty żywej. Należy przywiązywać szczególną uwagę do celowości stosowanej formuł tego typu, gdyż mają one zdolność UDERZENIA W SWEGO SPRAWCĘ. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy osoba zajmująca się magią nie jest dostatecznie (duchowo, moralnie) przygotowana. Bardzo przydatne są wizualizacje i symboliczny obraz interesującego nas organu.

Czarna Macumba

Użycie figurek o ludzkich kształtach w celu sprowokowania nieszczęść, a nawet zadawania śmierci na odległość to znane, bardzo stare, obrzędy, które zostały przejęte i wzbogacone dodatkowymi elementami przez wyznawców VooDoo. Wizerunki te służą także do osiągania celów szlachetnych, niemniej straszliwą sławą cieszą się Wangi, sprowadzające nieszczęścia i śmierć, co, jak powszechnie udowodniono, nie jest tylko wymysłem ale przerażającą choć niezrozumiałą prawdą. Wielcy adepci potrafią osiągać zadziwiające rezultaty, które nie znajdują logicznego wytłumaczenia. Efektywność dokonanego obrzędu przeniesienia myśli maga na Wangę (odległość nie ma żadnego znaczenia) staje się coraz potężniejszą bronią w niszczycielskich praktykach Czarnej Magii. Sama Wanga jest tylko przekaźnikiem zło czynnych myśli, dzięki którym mag osiąga swój cel.

Wangi aby działały skuteczniej, powinien przygotować czarownik, rzucający złe uroki. Należy je robić (przynajmniej częściowo) z przedmiotów, które zachowały wibracje osoby, mającej doznać czarów. Mogą to być rzeczy niedawno przez nią używane, np. krawat, skarpetka, włosy, część bielizny. Wnętrze figurki najlepiej wypełnić watą albo słomą, dobrze ją ubić i zmieszać z substancjami naturalnymi (włosy, paznokcie).Wszystko to (jak twierdzą adepci) zawiera nadzwyczajnie dobry materiał wibracyjny i służy prześladowaniu wybranej osoby. Zaleca się również złożyć w ofierze jakieś stworzenie i świeżą krwią nasączyć masę wypełniającą Wangę.

Do ubrania kukły używa się tkaniny ale trzeba pamiętać, aby zaraz po ucięciu materiału zszyć go ze wszystkich stron, pozostawiając tylko mały otwór. Przez otwór ten należy włożyć gotową Wangę wypełnioną wymieszanymi składnikami. Kiedy już "nadzienie" kukły będzie gotowe, należy zszyć ją wyłącznie białą bawełnianą nitką. W Ameryce Południowej, a także Północnej, groźna praktyka VooDooistyczną związana z używaniem Wang staje się oczywiście przedmiotem handlu. Sprzedaje się gotowe figurki, łącznie z instrukcjami, jak należy sporządzić nadzienie: proponuje się materiały posiadające najwięcej wibracji, np. krew. Ale o wiele bardziej skuteczne (a właściwie jedynie skuteczne) są Wangi robione własnoręcznie, najlepiej przez osobę obdarzoną zdolnościami parapsychicznymi. Po przygotowaniu lalki następuje najważniejsza część ceremonii, która ma za zadanie nadać figurce prawdziwą, budzącą grozę skuteczność. Kiedy lalka jest skończona, adept koncentruje na niej obraz myślowy osoby, której zamierza zaszkodzić, powoli powtarza jej imię i stale skupia na niej swoje myśli. Dopiero po tym można przystąpić do wbijania szpilek, igieł czy małych gwoździ w określone miejsca, których jest dokładnie 9:

 • czaszka;
 • serce;
 • obydwa stawy ramion;
 • obydwa kolana;
 • obie ręce;
 • brzuch.

Ofiara będzie odczuwała bóle dokładnie tam, gdzie zostały wbite szpilki, choćby znajdowała się daleko od kukły, a nawet umrze, jeśli szpilka przebije ważny punkt życiowy odpowiadający takiemu człowiekowi na powierzchni Wangi. Innym sposobem jest powolne uciskanie i owijanie szyi Wangi czarną nicią wypruwaną ze snującej się tkaniny. Działanie to ma spowodować uduszenie się wybranej ofiary. Także i tutaj najważniejszym elementem jest skoncentrowanie myśli na poddanej czarom osobie.

Słowo szaman w dzisiejszym świecie używane jest jako synonim słów: znachor, czarownik, wróżbita, uzdrowiciel, zwłaszcza w odniesieniu do osób działających poza głównymi nurtami zinstytucjonalizowanych religii. Nas jednak będzie interesowało to znaczenie tego słowa, które odnosi się do osób umiejących zachowywać kontrolę nad stanem transu i które w trakcie jego trwania odbywają podróże duszy. Pozwoli nam to przyjrzeć się pojęciu transu w odniesieniu do tradycji szamanistycznej.

Dla szamańskiego stanu świadomości (transu) charakterystyczna jest skrajna koncentracja, podobnie jak w medytacji. Istnieją jednak pewne widoczne różnice. Medytację charakteryzuje skupienie w ciszy i spokoju, natomiast szamańskie doświadczenie podróży między światami i walki z duchami jest niezwykle burzliwe i stresujące. Powoduje to, że szaman może tylko częściowo kontrolować stan swojej świadomości.

Szamański trans charakteryzują drgawki, nieskoordynowane ruchy, omdlenia, gęsia skórka, upadanie na ziemię, popadanie w letarg, konwulsje, toczenie piany, wytrzeszcz oczu, brak wrażliwości na temperaturę i ból, głośne oddychanie... Jest to podstawowa forma szamańskiej aktywności w różnych częściach świata. Nie ma wątpliwości, że są to objawy raczej obce hipnozie, czy medytacji, więc może to być całkiem inny (szamański) stan świadomości. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt wykorzystywania przez szamanów pewnych środków wspomagających osiąganie transu, głównie przeróżnych halucynogenów. Być może to właśnie za ich sprawą tak zachowuje się ciało szamana. Alkohol i narkotyki połączone z impulsywnym lub rytualnym tańcem przy rytmie uderzeń w bębny mogą spowodować, że mózg szamana utraci kontrolę nad swoim ciałem lub będzie ona zaburzona.

Natomiast przeżycia psychiczne (to, co widzi szaman), kojarzą się ze zjawiskiem, które w dzisiejszych czasach nazywane jest OBE (lub OOBE - przeżycia/podróży poza ciałem). Fakt, że można je wywołać bez pomocy specjalnych narkotycznych wywarów (za pomocą medytacji lub w trakcie świadomego snu) zdaje się potwierdzać wcześniejszą tezę, że środki halucynogenne i odurzające jedynie pomagają sztucznie osiągnąć odpowiedni stan świadomości i są równocześnie przyczyną utraty panowania w tym stanie zarówno nad ciałem, jak i umysłem. To z kolei dodaje tragizmu szamańskiemu przeżyciu i wydaje się one bardziej rzeczywiste tak dla samego szamana, jak i dla społeczeństwa, w którym szaman istnieje.

Niebagatelną rolę przy osiąganiu transu przez szamana spełnia muzyka i taniec. Szczególnie chodzi tutaj o rytmiczne uderzenia w bęben, które stały się swoistą wizytówką szamańskiego transu. Badania dowiodły, że te uderzenia zestrajają nerwową aktywność mózgu z częstotliwością dźwięków. Co tu dużo mówić - rytmiczne uderzenia w bębny były zapewne pierwszymi w historii dźwiękami synchronizującymi fale mózgowe.

Taniec także niemal zawsze towarzyszy transowi. Wydaje się jednak, że nie pełni on takiej roli w jego osiąganiu, co wspomniane wcześniej środki. Zdarza się, że szaman sam nie tańczy, jedynie przygląda się tańcowi. W czasie ceremonii pogrzebowej pewnego plemienia (Sorów) szamanka, przez którą przemawiają duchy, siedzi bez ruchu w towarzystwie niewielkiej grupy krewnych zmarłego, otoczona tłumem wirujących tancerzy. Po przez taniec w trans zapadają także kobiety w niektórych częściach Indii. Wcześniej jednak zażywają bhang, alkohol i betel, które mają ułatwić w jego zapadanie.

Czytany 11272 razy Ostatnio zmieniany piątek, 21 październik 2011 12:24
BWT

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Polecamy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.